Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

'Gebrek ambitie remt beschikbaar kapitaal ontwikkeling VR/AR-markt'

'Gebrek ambitie remt beschikbaar kapitaal ontwikkeling VR/AR-markt'

Ontwikkelaars van Virtual and Augmented Reality (VR/AR) moeten meer focus en ambitie laten zien om het groeikapitaal aan te trekken dat zij nodig hebben om hun potentieel optimaal te kunnen ontplooien. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft vandaag een marktverkenningsrapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er een groot verschil is tussen de inkomensambities en de financieringsbehoeften van ontwikkelaars. Dit verschil moet worden aangepakt, anders zal de ontwikkeling van deze jonge markt er onder lijden, zo waarschuwt de BOM Business Developer Coen Sanderink, leider van het onderzoek.

Volgens het onderzoek werd door 50% van de ontwikkelaars wiens bedrijf in de toekomst meer financiering nodig heeft, aangegeven dat zij nog een ronde van meer dan 1 miljoen euro nodig hebben. Om dit investeringsniveau te bereiken moeten bedrijven de ambitie hebben binnen vijf jaar ten minste 10 miljoen euro aan inkomsten te genereren. De gemiddelde ontwikkelaar in het onderzoek verwacht echter 'slechts' een opbrengst van 1,3 miljoen voor zijn bedrijf. Dit gat kan een barrière vormen voor de verdere ontwikkeling van de sector, omdat het de mogelijkheden voor ontwikkelaars om groeikapitaal aan te trekken beperkt, aldus Sanderink.

“Als de financiën niet aantrekkelijk genoeg zijn, moeten ontwikkelaars met andere redenen komen waarom investeerders in hen zouden moeten investeren. Investeerders zijn altijd op zoek naar potentiele marktleiders met focus en sterke klantenbinding omdat ze daardoor een extra verdienmodel en toegevoegde waarde kunnen creëren,” zegt Sanderink. “Daarom zouden de ontwikkelaars realistische strategieën moeten opstellen voor een sterke positie of voor de bediening van een specifiek marktsegment zoals bijvoorbeeld de opleiding van offshore personeel of actieve eSport.”

Een hype, of een blijver?

In 2016 onderzocht BOM voor het eerst of VR/AR een overdreven hype is, of een business met reële mogelijkheden. In de tweede editie van “Een hype, of serieuze business?” onderzocht BOM een uiteenlopend aantal kwesties zoals begrotingen, opbrengstvoorspellingen en financieringsbehoeften bij 613 ontwikkelaars en gebruikers van VR/AR-technologie in Nederland, België en Duitsland. Dit onderzoek wees uit dat zowel ontwikkelaars als gebruikers “onbekendheid met de mogelijkheden” en een “ontoereikende businesscase” noemden als grootste barrière voor een massale toepassing. 

“Het is altijd moeilijk om te voorspellen hoe een nieuwe technologie in jouw sector toegepast gaat worden, en dit geldt eens te meer in dit geval. VR/AR heeft betrekking op een virtuele wereld. Je moet het ervaren om de mogelijkheden te kunnen begrijpen,” zegt Sanderink. “VR/AR is een blijver, en ons onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen dat het over 5 tot 10 jaar een serieuze sector wordt. Een belangrijke conclusie is dat het moment is aangebroken waarop mogelijke gebruikers moeten gaan experimenteren en hun rol in deze snel ontwikkelende omgeving moeten gaan ontdekken.”

Ezine

BOM heeft een compact e-zine http://bit.ly/2pqA3ul in het leven geroepen om de belangrijkste waarnemingen en conclusies uit het rapport te delen. In deze e-zine is ook een link te vinden waarmee het volledige 34 pagina's tellende rapport van 2017 gedownload kan worden. 

Het onderzoek is een gezamenlijk project van Oost NV, iTanks, Innovation Quarter, Brainport Industries, Mikrocentrum, VRBase Amsterdam en VRdays Europe.

Meer weten?