Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Green Deal zorginstellingen Eindhoven

Green Deal zorginstellingen Eindhoven

Op 1 maart 2018 tekenen GGzE, Catharina ziekenhuis, Archipel groep, Libra Revalidatie & Audiologie en Vitalis woonzorg groep de Green Deal Zorgsector Eindhoven. De Green Deal Zorg duurt 3 jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De deelnemende partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeente verwacht dat de zorginstellingen meer bereiken wanneer zij samenwerken. ‘Kennisuitwisseling’ is dan ook onderdeel van het Green Deal convenant. 

Samen kun je meer

In het convenant staan daarnaast afspraken over duurzame maatregelen, dit op het gebied van: energie, water, afval, grondstoffen en voedselverspilling. De vijf Eindhovense zorginstellingen zeggen toe dat zij vanuit hun eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid, hier invulling aan geven. Dit doen zij in samenwerking met het Milieuplatform Zorgsector, gemeente Eindhoven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting DOE.

Wethouder Renate Richters van zorg, welzijn en armoedebestrijding: “De Green Deal Zorg Eindhoven is tevens verbonden met de Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg. Het is de bedoeling dat ook andere zorginstellingen en regio gemeenten op termijn aanhaken bij deze Green Deal. Zo kan de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvraagstukken binnen de zorg zich als een groeiend collectief over de regio en het land verspreiden.”

Waarom een Green Deal?

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Ze geven invulling aan de opgave voor de transitie naar  een CO2-arme energievoorziening en een circulaire economie in 2050. 

Met de Green Deal Gezondheidssector Eindhoven krijgen ondertekenaars 3 jaar de tijd om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en toe te werken naar een integraal milieukeurmerk. Hiermee geven zij ook invulling aan de audit-plicht van de in de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Zij krijgen hiervoor langer de tijd, maar daarmee verplichten zij zich wel om zich breder in te zetten dan alleen op gebied van energie. Op deze manier probeert gemeente Eindhoven organisaties in de stad te stimuleren om duurzamer te werken en de drempel te verlagen om aan de verplichtingen te voldoen vanuit het Rijk. Daarnaast biedt de samenwerking kansen voor kennisuitwisseling en bijvoorbeeld voor collectief inkopen.

Landelijk zijn er al 200 Green Deals gesloten met meer dan 1200 partijen. 

Meer weten?