Terug naar actueel

Hightech en agrobedrijven denken mee over innovatieplatform agrarische robots

27 november 2020
5fc9fd12a711c

Robots spelen een belangrijke rol bij onze opgave om de landbouw en voedselvoorziening in Brabant volledig klimaatneutraal te maken. Met een sterke agrarische sector en een hightech sector van wereldklasse, is Brabant uitstekend voorgesorteerd voor een hoofdrol in een markt die de komende jaren groeit van 715 miljoen naar 2,5 miljard euro. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij ontwikkelt een innovatieplatform waarop hightech en agrobedrijven samen met kennisinstellingen werken aan nieuwe toepassingen.

“Robots spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming van onze voedselsysteem”, zegt Chantal Dietvorst, programmamanager Agrofood. “Ze kunnen op verschillende onderdelen van het voedselsysteem ingezet worden. Maar wij richten ons de komende jaren met agrarische robots vooral op de land- en tuinbouw. Omdat wij denken dat juist daar de grootste winst geboekt kan worden. Zowel voor wat betreft het milieu als de economie.”

Personeel tekort

"Er zijn verschillende factoren die daarbij een rol spelen. We hebben te maken met een groei van de wereldbevolking, waardoor de voedselbehoefte steeds groter wordt. Vooral in het oogstseizoen hebben boeren en tuinders te maken met een tekort aan personeel en we maken nog steeds te veel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen."

Precisie landbouw

"De inzet van robots in de agrarische sector kan daarvoor een oplossing bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om vervanging van zwaar werk op het land. Robots kunnen dag en nacht doorwerken. Robots kunnen zorgen voor een efficiënt gebruik van grondstoffen doordat ze heel precies kunnen werken. Lichte robots kunnen het werk overnemen van zware trekkers die de bodem verdichten. Vanuit maatschappelijk oogpunt zullen ze in de toekomst een belangrijke rol spelen.”

Agrarische Robots in Brabant

'De strijd om agrarische robots barst los!'

Download hier het rapport van ABN-AMRO over de verdrievoudiging van de Nederlandse agritech markt.

Economische kansen

“Daarnaast liggen er ook grote economische kansen. ABN Amro heeft afgelopen zomer onderzoek gedaan naar de potentie van agrarische robots voor de Nederlande economie. Nu is het al zo dat de Nederlandse agritech sector een aandeel van 715 miljoen heeft in de wereldwijde markt. Volgens ABN-AMRO kan die markt de komende jaren groeien naar 2,5 miljard euro in 2030.”

“Tijdens een seminar dat we begin november samen met ABN-AMRO hebben georganiseerd, bleek dat er grote behoefte is aan een innovatieplatform waarop de agrosector en de hightechindustrie samen kunnen werken aan nieuwe toepassingen."

Uitdaging aangaan

"De BOM is al jaren actief op het gebied van precisielandbouw en we hebben een goed netwerk, zowel in de agro- als in de hightechsector. Dus die handschoen pakken we graag op!"

"We komen graag in gesprek met ondernemers die de uitdaging ook willen aangaan.”

Hoe hightech en agrofood elkaar in Brabant versterken!

Deze nieuwe publicatie van de BOM geeft een gedetailleerd overzicht van de Agrifood-industrie in Brabant, inclusief de sterke punten en de kansen voor de regio.

Neem contact op als je wilt aansluiten of meer wilt weten over het innovatieplatform voor agrarische robots in Brabant.

Bekijk alle medewerkers

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures