Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Hoe blijft Brabant concurrerend in een snel veranderende wereld?

Hoe blijft Brabant concurrerend in een snel veranderende wereld?

Brabant heeft een sterke economie, onze prestaties zijn prima en de werkloosheid is historisch laag. Maar het economisch speelveld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Digitalisering, nieuwe geopolitieke verhoudingen en klimaatverandering zorgen voor nieuwe dynamiek. De winnaars van vandaag kunnen morgen verliezers zijn. Wie met die blik naar Brabant kijkt, ziet dat we zeker niet altijd in de voorhoede spelen. We zitten in de middenmoot waar het gaat om arbeidsmarkt, wonen en gezondheid. Ook op andere terreinen zijn de uitdagingen groot:

  • Nieuwe geopolitieke verhoudingen zorgen voor nieuwe bedreigingen voor onze
    mondiaal opererende industrie.
  • Uit recent onderzoek blijkt dat onze bedrijven en instellingen grote uitdagingen hebben op het gebied van digitalisering, dataficering en de circulaire economie.
  • Om droge voeten te houden en onze ambitieuze CO2 doelen te halen moet nu echt werk worden gemaakt van de energietransitie.
  • De nieuwe economie vraagt om nieuwe talenten. Iedereen moet mee kunnen doen.

Er is dus werk aan de winkel. We moeten ons blijvend inspannen voor een duurzaam sterke economie in Brabant, zodat werk en welvaart worden bevorderd en bedrijven een vitale bijdrage kunnen leveren aan de grote maatschappelijke transities.

De economie van morgen in beeld

BrabantAdvies, BrabantKennis en de BOM presenteren na de zomer een praktisch
handelingsperspectief, waarbij we breder kijken dan het Bruto Binnenlands Product.
Daarbij geven we antwoord op drie vragen:

  • Wat moeten we doen voor een duurzaam sterke economie?
  • Op welke inzichten en op welke feiten en cijfers moeten we ons handelen baseren?
  • Hoe sturen we op kritische succesfactoren?

Een e-zine om te inspireren!

De komende maanden leggen we de basis voor een perspectief op de economie van morgen. We benoemen strategisch relevante indicatoren die later kunnen worden samengebracht in een dashboard om te sturen. Dit alles biedt besluitvormers inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de Brabantse economie. We maken deze verkenning publiek in een toegankelijk e-magazine.

Denk mee!

Wat gaat goed in Brabant? Wat kan beter? Waar moeten we de komende jaren serieus werk van maken? Hoe pakken we dit aan? Aan welke inzichten, feiten en cijfers hebben jullie behoefte? Laat het ons weten. We komen na de zomer bij jullie terug.

Mede namens Ivka Orbon (BrabantAdvies), Joks Janssen (BrabantKennis) en John Dagevos (Telos)

Suggesties of opmerkingen? Laat het me weten!