Terug naar actueel

Invest International van start met financiering van Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen

1 oktober 2021
6156bb820b6d0

Vanaf vandaag is Invest International officieel ‘in business’. Invest International gaat als private onderneming, onder leiding van Joost Oorthuizen, in Nederland actieve ondernemingen ondersteunen bij het internationaal financieren van innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. De onderneming is een Joint Venture van de Nederlandse Staat (51%) en Ontwikkelingsbank FMO (49%).

Naast financiering vanuit het eigen aandelenkapitaal van 833 miljoen euro biedt Invest International ook financiering aan vanuit publieke programma’s. Deze richten zich op het internationaal financieren van Nederlandse start-ups en MKB-bedrijven (ruim 300 miljoen euro), maar ook op infrastructuurprojecten van overheden waarbij het Nederlandse bedrijfsleven een rol kan spelen (jaarlijks 165 miljoen euro). Met een jaarlijks bedrag voor project ontwikkeling (9 miljoen euro) kan het fonds ondernemingen helpen bij het financierbaar maken van internationale investeringen.

Meer kapitaal beschikbaar voor internationale financiering

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er op internationale markten goede kansen bestaan voor in Nederland actieve ondernemingen. Tegelijkertijd blijkt dat marktpartijen niet altijd kunnen voldoen aan de daaruit voortkomende behoefte aan internationale financiering. Vaak heeft dit te maken met risico’s die voor marktpartijen onbekend of niet aanvaardbaar zijn.

Bijvoorbeeld bij investeringen met een lange(re) looptijd, bij kleinere projecten die relatief veel capaciteit van de investeerder kosten of bij projecten in landen waar marktpartijen zelf niet (meer) actief zijn.

Met de risicodragende financiering en de project development diensten van Invest International komt er dus meer kapitaal beschikbaar. Hierdoor kunnen de internationale kansen van het in Nederland actieve bedrijfsleven beter worden benut. Invest International heeft besloten zich bij de start te richten op sectoren waarin het bedrijfsleven in Nederland (vanuit het oogpunt van de SDG’s) veel te bieden heeft: Agri-food, Gezondheidszorg, Water & Infrastructuur, Duurzame productie en Klimaat & Energie.

De Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) delen de ambitie van Invest International: het versterken van het verdienvermogen van missie gedreven Nederlandse startups, scale-ups en het MKB in het buitenland. Daarom bundelen zij hun krachten met Invest International in de International Trade Facility. Via deze faciliteit kunnen de ROM’s ondernemers nog beter bedienen met hun financieringsbehoefte en (internationale) groei versnellen door het bieden van één loket. Binnenkort maken de ROM’s meer bekend over de International Trade Facility.

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures