Terug naar actueel

Jaarverslag 2020: BOM realiseert ondanks corona impact

9 juni 2021
60c0872d2cda0

Maatschappelijke uitdagingen komende jaren nog meer centraal

In het coronajaar 2020 investeerde de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 53% meer (in 55 ondernemingen) dan het jaar ervoor, realiseerden haar portfoliobedrijven een gemiddelde omzetgroei van 36% en steeg het aantal investeringen door buitenlandse ondernemingen met 70%. Van de ondernemingen die de BOM, vanuit de verschillende competenties ondersteunt draagt 63% bij aan maatschappelijke transities op het gebied van energie, voeding, gezondheid of sleuteltechnologieën. Bovenop haar reguliere activiteiten financierde de BOM 110 bedrijven vanuit de Corona-OverbruggingsLening (COL). Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag.

In 2020 ondersteunde de BOM 158 nieuwe bedrijven bij hun ambitie om te groeien. Deze (internationale) bedrijven en duurzaamheidsprojecten hebben samen € 421 miljoen aan investeringen gegenereerd op basis van € 76,3 miljoen aan investeringen door de BOM. Maatschappelijk gezien heeft dit voor Brabant geleid tot de creatie van 1.311 fulltime banen, een CO2-reductie van 1.698 kiloton wat overeenkomt met de totale uitstoot van 226.400 huishoudens.

Naast de dienstverlening aan individuele ondernemingen draagt de BOM - samen met partners – ook bij aan het Brabantse ecosysteem voor startende en groeiende bedrijven. De uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening (COL), het Corona Rebuild Program, de opening van The Gate in samenwerking met de TU/e en Brainport en het Business Innovation Program Food zijn daar sprekende voorbeelden van. “De BOM heeft in 2020 laten zien dat zij klaarstaat voor ondernemers. Dat zij snel en adequaat bestaande en nieuwe producten en diensten kan aanbieden, en tegelijkertijd een gesprekspartner en vaak voortrekker is op thema’s met een langere horizon”, aldus algemeen directeur Brigit van Dijk – Van de Reijt.

Buitenlandse bedrijven in afwachting van post-corona tijdperk

Over 2020 is het aantal gelande projecten van buitenlandse bedrijven in Brabant met 35 hoger dan verwacht, COVID-19 in aanmerking nemende. Hoewel er sprake is van een daling van buitenlandse vestigers in Brabant t.o.v. 2019 (50), is de belangstelling van buitenlandse bedrijven om zich de komende jaren te vestigen in Brabant ongekend groot. Brexit is daarvoor slechts één van de verklaringen. De groeiende belangstelling heeft vooral te maken met de trend dat steeds meer buitenlandse bedrijven vanwege risicospreiding (decentralisatie) overwegen om bestaande bedrijfsactiviteiten in Brabant te starten of uit te breiden.

Vooruitzichten 2021

In het gloednieuwe Meerjarenplan 2021 - 2024 trekt de BOM de lijn door van aanjager van duurzame innovatie. De komende jaren richt de BOM zich vanuit een ‘impact first’ en missiegedreven aanpak nadrukkelijk op oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ze bouwt mee aan transities in energie, agrofood, gezondheidszorg en de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën. “We zetten in op waar we goed in zijn: ontwikkelen, investeren en internationaliseren – en doen dit zoveel mogelijk met regionale partners én vanuit onze intensieve samenwerking met de andere ROM’s in Nederland”, aldus Van Dijk – Van de Reijt.

Wisseling president-commissaris

De nieuwe meerjarenperiode markeert ook een wisseling van de president-commissaris. René Penning de Vries legt met ingang van 2 juni na 8 jaar in de Raad van Commissarissen, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter, zijn functie neer. “De BOM transformeert zich zichtbaar tot een ‘impact first’ gedreven organisatie”, aldus Penning De Vries. “Met stevige ambities, een sterk netwerk en een gezonde drive, ligt er een stevige basis om Brabantse ondernemingen het verschil te laten maken.”

René Penning de Vries wordt opgevolgd door Victor van der Chijs. Van der Chijs brengt als onder andere bestuursvoorzitter van Deltalinqs, oud bestuursvoorzitter van de Universiteit van Twente, boegbeeld van de topsector Creative Industries en senior posities binnen het bedrijfsleven zeer ruime bestuurservaring mee. Met het ingaan van het nieuwe Meerjarenplan 2021 – 2024 is de huidige wissel opportuun, en wil van der Chijs zijn kennis, visie en netwerk actief inzetten voor realisatie van de BOM.

Lees verder ...

Rijk geïllustreerd met onder meer inspirerende klantverhalen, infographics, podcasts en video’s.
Jaarverslag 2020

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures