Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Jaarverslag 2021: catalyzing change met impact

Jaarverslag 2021: catalyzing change met impact

Futuristische batterijopslag door LionVolt, baanbrekende precisielandbouw met de robots van Trabotyx, innovatieve plasmatechnologie van VitalFluid en de vriendelijke zorgrobot SARA. Een CO2-reductie van 4.027 Kton. De vestiging van 53 hoogwaardige buitenlandse bedrijven in Brabant. Een boost voor 64 startups via onze acceleratieprogramma's. De oprichting van het Smart Biomaterials Consortium. Het aanjagen van verandering op de belangrijkste maatschappelijke thema's: dat was voor BOM het jaar 2021.

Inmiddels draagt meer dan 90% van onze portfoliobedrijven en projecten bij aan duurzame voedselsystemen, gezonde toekomst, klimaatneutrale energieoplossingen en kansrijke sleuteltechnologieën. Op deze thema’s dragen we als impactgedreven ontwikkelingsmaatschappij actief bij aan de duurzame versterking van de Brabantse economie. Brabant liet in 2021 een sterk economisch herstel zien met een bovengemiddelde groei van het bruto regionaal product met 6%[1]. Een indicator van de veerkracht van onze regionale economie, met internationale topspelers in de hightech, agrofood en health.

1 CBS (2021); landelijk gemiddelde 5%.

Kerncijfers 2021

  • 205 miljoen euro geïnvesteerd vermogen
  • 938 ondersteunde bedrijven [totaal aantal bedrijven waarin we in 2021 actieve relatie mee hadden: programma’s, consortia, investeringen, internationalisering]
  • Een participatieresultaat van 82 miljoen euro
  • 91% van de portfoliobedrijven draagt bij aan maatschappelijke uitdagingen
  • 83 medewerkers

Jaarverslag 2021

Met dit jaarverslag legt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verantwoording af over haar activiteiten en prestaties in 2021. Onze economische en maatschappelijke impact is onlosmakelijk verbonden met onze rol als publieke onderneming, en loopt daarom als een rode draad door dit jaarverslag.

Lees verder

Jaarverslag 2021