Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Jaarverslag | BOM realiseert in 2018 economische en maatschappelijke impact

Jaarverslag | BOM realiseert in 2018 economische en maatschappelijke impact

Tilburg, 20 mei 2019 – De 150e investering van BOM Brabant Ventures, 16 inkomende of uitgaande handelsmissies, een recordaantal buitenlandse bedrijven naar Brabant en de opening van Brainport Industries Campus als het eerste gasvrije bedrijventerrein van Nederland: 2018 was voor de BOM een jaar met economische en maatschappelijke impact. De ontwikkelingsmaatschappij ligt op koers om haar meerjarige doelstellingen te halen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag.

In 2018 ondersteunde de BOM 109 nieuwe portfoliobedrijven bij hun ambitie om te groeien, waaronder 41 buitenlandse bedrijven bij hun vestiging of uitbreiding in Brabant. Deze (internationale) bedrijven en duurzaamheidsprojecten hebben samen 454 miljoen aan investeringen gegenereerd op basis van 31 miljoen aan investeringen door de BOM. Maatschappelijk gezien heeft dit voor Brabant geleid tot de creatie van 1.191 fulltime banen, een CO2-reductie van 494 kiloton wat overeenkomt met de totale uitstoot van 21.500 huishoudens. Kwalitatief leverde ruim 56 procent van de portfoliobedrijven een bijdrage aan het oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Naast de dienstverlening aan individuele ondernemingen draagt de BOM - samen met partners - ook met aanwijsbaar resultaat bij aan het Brabantse ecosysteem voor startende en groeiende bedrijven. De opening van de Brainport Industries Campus in Eindhoven of de start van het Brabantbrede valorisatieprogramma (Braventures) zijn daar sprekende voorbeelden van. In ons jaarverslag worden de resultaten over 2018 verder toegelicht.

Belangrijk is de gerealiseerde financiële impact bij Brabantse bedrijven en projecten. In 2018 kent het investeringsportfolio van ondernemingen een waardegroei van 20%. Meer publiek geld is aan het werk gezet in Brabant. Het jaar werd afgesloten met een licht negatief financieel resultaat van 271.080 euro passend bij de ontwikkelingsfase van het investeringsportfolio en het beperkte aantal exits dat dit jaar heeft plaatsgevonden.

Investor readiness Program

In 2018 lanceerde de BOM op basis van marktonderzoek diverse nieuwe diensten waaronder het market readiness program, de IP-scan en het investor readiness program. Dit laatste programma bereidde in 2018 46 jonge bedrijven voor op hun eerste investeringsronde. Ruim 80% van de deelnemers die het programma succesvol hebben afgerond, is gefinancierd. Dat deden ze niet alleen bij de BOM, maar ook bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Brabant Startup Fonds en private investeerders. De impact van het programma reikt daarmee verder dan alleen de BOM. Daarnaast is vooral de waardering van de deelnemers een factor om trots op te zijn: na vijf edities krijgt het programma gemiddeld een 8,2.

De BOM in 90 seconden

Buitenlandse bedrijven binden

Buitenlandse bedrijven leveren een grote bijdrage aan de bedrijvigheid in Brabant. Ondanks de onzekerheden in de internationale handelsrelaties, wisten we in 2018 een recordaantal buitenlandse ondernemingen aan onze provincie te binden. Deze ondernemingen zorgen voor investeringen en banen, maar dragen ook bij aan de innovatiekracht van de regio: 85% opereert in de topsectoren, en 17% heeft R&D-activiteiten in Brabant.

Oplossingen voor de uitdagingen van morgen

In toenemende mate werken we samen met bedrijven samen in projecten die oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen van morgen. Zo waren we in 2018 betrokken bij de oprichting van het Therapie Op Maat Instituut (TOMi), waarmee we de opkomst van gepersonaliseerde zorg willen versnellen. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere zorg voor patiënten en lagere zorgkosten. Daarnaast speelt de BOM al jaren een sleutelrol in de versnelling van de Brabantse energietransitie. In 2018 investeerden we ruim € 11 miljoen in duurzame initiatieven, zoals de ontwikkeling van twaalf windprojecten langs de A16. Ook begon in 2018 de constructiefase van Spinderwind; een burgerinitiatief dat straks aan de rand van Tilburg met vier windturbines zo’n zevenduizend huishoudens van lokaal opgewekte, groene stroom zal voorzien. Een ander hoogtepunt in 2018 was de opening van de Brainport Industries Campus als eerste gasvrije bedrijventerrein van Nederland. De campus draait voor 100% op duurzame energie, waarmee een jaarlijkse CO2-reductie van ruim 1900 ton is gemoeid.

Vooruitzichten 2019

Onderdeel van de met aandeelhouders Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat overeengekomen meerjarenstrategie 2017-2020 is het realiseren van zowel economische als maatschappelijke impact. “Als Brabant ook op de lange termijn concurrerend wil zijn, is het zaak om er voor te zorgen dat (buitenlandse) talenten en bedrijven onze regio blijven koesteren. Deze context vraagt om een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die bouwt aan een duurzame, innovatie gedreven en inclusieve regionale economie”, aldus Jan Pelle, algemeen directeur van de BOM. “Een perspectief waar de BOM de komende jaren haar bijdrage aan wil blijven leveren. Samen met ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden gaan we op zoek naar nieuwe wegen en nieuwe oplossingen. De sustainable development goals van de VN zullen hierbij richtinggevend zijn.”

Bekijk het complete jaarverslag, het meerjarenplan en onze actuele prestaties via de online reporting portal 

Meer weten?