Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Klikopmorgen.nl officieel van start

Klikopmorgen.nl officieel van start

Klikopmorgen.nl, hèt matchmaking platform voor mkb-bedrijven binnen de maakindustrie, die werk willen maken van digitalisering in hun bedrijf is officieel van start. 

Tijdens een feestelijk evenement op de Brainport Industries Campus werd de officiële aftrap verzorgd door Stephanie ten Borg (directeur REWIN, voorzitter Klikopmorgen.nl), Brigit Van Dijk-van de Reijt (directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, penvoerder Klikopmorgen.nl), Maddy Reijers (Strateeg Digitalisering Provincie Noord-Brabant), Robert van der Zwan (MT-lid directie Ondernemingsklimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Rard Metz (programma manager Smart Industry).

Bedrijven uit de regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kunnen bij Klikopmorgen.nl aankloppen voor ondersteuning bij digitaliseringsvraagstukken. Dit kan advies zijn, coaching, workshops, assessments, toegang tot fieldlabs of de inzet van een expert. Wat het extra aantrekkelijk maakt voor ondernemers die aan enkele basiscriteria voldoen, is dat deze ondersteuning door funding vanuit de EU, het Rijk en de provincies in veel gevallen kosteloos wordt aangeboden.

200 European Digital Innovation Hubs in Europa

Klikopmorgen.nl is één van de ruim 200 European Digital Innovation Hubs (“EDIH’s”), een Europees initiatief om de digitalisering in het bedrijfsleven te ondersteunen en te versnellen, om zo competitief en weerbaar te blijven in een wereld die het komende decennium steeds sneller zal digitaliseren. Nederland telt 5 hubs (Noord-Nederland, Zuidwest-Nederland, Noordwest-Nederland en Oost-Nederland) waarvan Klikopmorgen.nl de EDIH Zuid-Nederland vormt. Alle EDIH’s samen moeten samen een krachtig Europees netwerk gaan vormen van kennisdeling, innovatie en duurzame digitale groei.

Het ondersteunen en versnellen van digitalisering voor het midden- en kleinbedrijf binnen de maakindustrie is een stevige opgave, waarbij zo goed en zo breed mogelijk samenwerken essentieel is. Om deze reden werken in Klikopmorgen.nl maar liefst 15 sterke partners samen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken, overal in Zuid-Nederland: LIOF, BOM, Brainport Industries, TNO, REWIN, Impuls Zeeland, EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Midpoint Brabant, Metaalunie, FME, JADS, Agrifood Capital, Brainport Development, EAISI/TU/e.

Ook aan de slag met digitalisering

Vanaf vandaag is de portal online, waar ondernemers zich direct kunnen oriënteren en aanmelden voor ondersteuning.

Klikopmorgen

Klikopmorgen

EDIH Zuid-Nederland ondersteunt de mkb-maakindustrie in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bij hun digitaliseringsvraagstukken. De focus van ‘Hub Zuid’ ligt op de sectoren agrifood, semicon, automotive, procesindustrie, medical systems en machinebouw.

Lees verder op EDIH Zuid-Nederland