Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Meer dan 600 startups en scale-ups krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

Meer dan 600 startups en scale-ups krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor naar verwachting een totaalbedrag van 217 miljoen euro. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert. De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19.

Een groot deel van de bedrijven die een COL kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend.

Animo is groot

Bijna 1800 bedrijven vroegen van 29 april tot 1 juli, de peildatum voor de tussentijdse rapportage, meer dan 630 miljoen euro via de COL. Het overgrote deel (74%) van de aanvragers vroeg een overbruggingskrediet aan in de categorie 50.000-250.000 euro, met een mediaan van 240.000 euro. De meeste aanvragen (59 procent) kwamen van startups, gevolgd door scale-ups (23 procent).

Cijfers Noord-Brabant

In Brabant deden 232 bedrijven een aanvraag voor een Corona-OverbruggingsLening. In totaal werd voor bijna € 86 miljoen aangevraagd met een gemiddelde van € 301 K. Bijna 42% procent van de aanvragen is goedgekeurd. Het gaat hierbij dan om een bedrag van ruim € 28 miljoen. Zo’n 22 % van de goedgekeurde aanvragen was afkomstig van portfoliobedrijven.

Van alle aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting €217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende 83 miljoen euro voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Tonnis Hooghoudt, ceo van Ioniqa: “Met de Corona-OverbruggingsLening konden we voorkomen dat we problemen kregen met onze cashfow. De vaart waarmee de regeling is aangekondigd en uitgevoerd, heeft ons veel rust gegeven en ruimte om te ademen. Ik ben echt onder de indruk van de voortvarendheid en het gemak waarmee de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben samengewerkt. Daar had ik een heel ander beeld van.”

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel bedrijven hebben kunnen ondersteunen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als kennispartner en beheerder van de COL-portal, blijven we de data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor op is gezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”

Brigit van Dijk – Van de Reijt, algemeen directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM): “Startups en scale-ups zijn belangrijke aanjagers van de economie. Hun innovatieve producten en diensten dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ze geven daarmee inzicht in onze toekomst. Als regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn we trots dat we een bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden van dit kwetsbare, maar belangrijke ecosysteem’.

Over COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro.