Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Missouri en Brabant gaan samenwerken in Agrifood

Missouri en Brabant gaan samenwerken in Agrifood

Op 7 en 8 februari bracht een uitgebreide delegatie uit de regio St. Louis (Missouri, USA) een bezoek aan de provincie Noord-Brabant ter kennismaking met onze regio op het gebied van agrifood en agritechnologie. Tijdens deze dagen werd een mix van relevante agrifood bedrijven en kennisinstellingen in Brabant gepresenteerd, kennis over deze sectoren uitgewisseld en werden de mogelijkheden tot samenwerking verkend. 

Focusgebied USA

Het middenwesten van de Verenigde Staten is een van de focusgebie-den van BOM Foreign Investments & International Trade, en biedt niet alleen veel kansen om Amerikaanse bedrijven naar  Brabant te halen, maar ook om Brabantse ondernemers in de agrifood en de maakindustrie daar markttoegang te bieden. Om juist deze kansen te verzilveren en Brabantse bedrijven hierbij te ondersteunen, is de BOM sinds 2018 in contact met partnerorganisaties uit de staat Missouri in de VS.

Strategische keuze

Na een gedegen marktonderzoek door BOM zijn de eerste contacten met Missouri begin 2018 gelegd tijdens een bezoek aan SelectUSA, de nationale Amerikaanse organisatie op het gebied van buitenlandse investeringen. Vanaf het begin was er wederzijds interesse om met elkaar verdere samenwerking te verkennen, resulterend in een vervolgbezoek van de provincie Noord-Brabant en de BOM in oktober 2018. Als tegenbezoek kwam op 7 en 8 februari een delegatie uit de regio St. Louis in Missouri naar Brabant, bestaande uit een tiental AgTech-organisaties, waaronder Missouri Partnership, World Trade Center St. Louis, Missouri Department of Agriculture en de State of Missouri European Trade & Investment Office. De regio Missouri staat bekend in de Verenigde Staten als de thuisbasis van toonaangevende AgTech-organisaties.

Bezoekprogramma

De delegatie bezocht begin februari een interessante mix van relevante agrifood bedrijven en kennisinstellingen in Brabant, waaronder Van den Borne Potatoes, PlantLab, Protix, Apps for Agri, Aris, Agrisim, Technische Universiteit Eindhoven en HAS University. Daarnaast deed de delegatie behalve de provincie ook de gemeente ’s-Hertogenbosch aan, ook wel de Agrifood-hoofdstad van Brabant genoemd. Een goed en veelzijdig programma, waarbij zich voor onze beide regio’s niet alleen kansen voordeden voor Brabantse bedrijven in de Verenigde Staten, maar ook voor Amerikaanse bedrijven die overwegen hun activiteiten naar Brabant uit te breiden.

Resultaten

Tijdens dit bezoek werd een belangrijke vervolgstap gezet om de gemeenschappelijke ambitie van Brabant en Missouri te verwezen-lijken: een partnerschap ontwikkelen waarin op alle domeinen van internationalisering – publiek, handel, buitenlandse investeringen en innovatie – een praktische verbinding tussen de regio’s kan worden gelegd. Alle partijen zagen samenwerkingskansen op het gebied van het aanpakken van maatschappelijke opgaven rondom landbouw, voedselproductie en voedselveiligheid. Omdat de Agrofood sector sterk vertegenwoordigd is in zowel Missouri als Brabant, kan bijvoorbeeld door het toepassen van technologie efficiënter worden geproduceerd met een grotere opbrengst en minder schade voor het milieu. De conclusie dat bedrijven de belangrijkste schakel vormen om deze technologie in de Agrofood productieketen te introduceren biedt mooie kansen voor Brabantse en Amerikaanse bedrijven en kennis-instellingen in handel, investeringen en innovatiesamenwerking. Het bezoek van de delegatie heeft het verzilveren van deze kansen voor BOM en de provincie Noord-Brabant niet alleen een flink stuk dichterbij gebracht, inmiddels zijn ook voor drie van de betrokken Brabantse bedrijven concrete vervolgacties in gang gezet, gericht op business kansen in Missouri.

Meer weten?