Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Nederlandse logistieke locaties doen het goed ten opzichte van het buitenland

Nederlandse logistieke locaties doen het goed ten opzichte van het buitenland

NDL/HIDC maakte tijdens de Nationale Distributiedag in Tilburg de resultaten bekend van het onderzoek “Benchmarking Nederlandse regio’s vanuit een supply chain perspectief”. Er werden in totaal achttien locaties vergeleken op basis van kosten en kwaliteit in diverse sectoren. Er zijn negen logistieke locaties uit Nederland meegenomen in het onderzoek, waaronder de Brabantse locaties Tilburg en Moerdijk.

Nederlandse logistieke locaties doen het in vergelijking met buitenlandse concurrenten goed tot zeer goed. De kwaliteit van het vestigingsklimaat voor Europese supply chain dienstverlening is uitstekend in vergelijking met de buitenlandse locaties. Ook de totale ketenkosten zijn over het algemeen concurrerend. Tilburg en Moerdijk scoren vanuit kwaliteitsperspectief goed in vrijwel alle sectoren. Voor Lifestyle, E-commerce, Agrifood en Chemicals zijn de twee Brabantse locaties ook vanuit kostenoogpunt een aantrekkelijke logistieke locatie.

De eindbevindingen zien er als volgt uit:

  • Nederlandse locaties zijn zeer concurrerend zowel vanuit kosten- als kwaliteitsperspectief, als we spreken over Europese distributiecentra voor life style en chemie en voor West-Europese distributiecentra voor agrofood.
  • De Nederlandse kwalitatieve voorsprong zorgt ook voor een sterke concurrentiepositie bij de regionale fulfilmentcentra (e-commerce distributie) en regionale distributiecentra voor pharma en bij Europese distributiecentra voor medische technologie en spare parts. Wanneer dit arbeidsintensieve faciliteiten betreft, zijn Duitse en Oost-Europese locaties op kosten concurrerender, maar tegen een lagere kwaliteitsscore.
  • Nederlandse locaties zijn minder concurrerend bij EDC’s op het gebied van High Tech omdat een belangrijk deel van productie en markt in Centraal en Oost-Europa ligt, maar Nederland scoort ook hier vanuit kwalitatief perspectief uitstekend.

In de studie is de concurrentiekracht van de Nederlandse locaties vergeleken met die van 9 buitenlandse locaties voor 8 typen distributiecentra (specifieke cases per branche en verschillend in geografisch beleveringspatroon). In de benchmarkanalyses zijn 5 kostenfactoren en 26 kwaliteitsfactoren met meegenomen.

Nederland Distributieland heeft deze benchmarkstudie in opdracht van de Topsector Logistiek samen met drie regionale ontwikkelingsmaatschappijen (BOM, LIOF, Oost NV), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en de Luchthaven Schiphol laten uitvoeren door Buck Consultants International.

Bron: Persbericht NDL/HIDC

Meer weten?