Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Provinciale lening niet nodig voor aanleg glasvezel in buitengebied

Provinciale lening niet nodig voor aanleg glasvezel in buitengebied

Maatschappij voor Breedband Internet Brabant (Mabib) ziet af van de lening bij het Breedbandfonds, die eerder dit jaar aan het bedrijf was toegewezen. Mabib kan met behulp van private financiers het buitengebied van glasvezel voorzien. Meer dan 35.000 huishoudens en bedrijven krijgen in de komende tweeënhalf jaar toegang tot snel internet aangeboden.

Begin dit jaar heeft het Breedbandfonds aan Mabib een beschikking onder voorwaarden verstrekt voor een lening van 35 miljoen euro. Door de veranderde omstandigheden in de markt voor aanleg van snel internet, heeft Mabib inmiddels zelf voldoende financiering kunnen aantrekken. De lage rentestand maakt dit extra aantrekkelijk voor het bedrijf. Bovendien is een lening van private financiers niet verbonden aan regels van de Europese Unie. In goed overleg met de provincie en de BOM heeft het bedrijf daarom besloten geen gebruik te maken het Breedbandfonds.

Breedbandfonds

Een netwerk voor snel internet draagt bij aan welzijn en economische ontwikkeling. De aanleg ervan vergt echter grote investeringen. In gebieden met weinig potentiele internetabonnees kunnen bedrijven deze investeringen moeilijk terug verdienen. Delen van het buitengebied blijven dan zonder breedband. De provincie heeft daarom in 2014 het ‘Breedbandfonds Brabant’ ingesteld. Bedrijven en burgerinitiatieven hebben een lening uit het fonds kunnen aanvragen bij de BOM. Nu Mabib zonder overheidsfinanciering breedband aanlegt in het buitengebied, bekijkt de provincie of en hoe het fonds in de toekomst wordt ingezet. Doel blijft om Brabanders van snel internet te voorzien.