Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

R&D-oproep Einstein Telescope technologiedomein trillingsdemping open

R&D-oproep Einstein Telescope technologiedomein trillingsdemping open

De tweede oproep voor de R&D-regeling technologiedomeinen Einstein Telescope (ET) voor hightech bedrijven is open. Doel van de regeling is om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren. En daarmee het toekomstige verdienvermogen van Nederland te versterken. Deze oproep is voor het technologiedomein ‘trillingsdemping’. Bij deze openstelling is een subsidie van in totaal €2.750.000 beschikbaar, gelijk verdeeld over twee uitdagingen binnen dit technologiedomein.

Over het domein trillingsdemping

Om de waarnemingsgevoeligheid van de Einstein Telescope (ET) te kunnen bereiken, moet het grootste deel van het instrument gemaakt zijn van uiterst nauwkeurige componenten, drastisch geïsoleerd van alle storingsbronnen en in het bijzonder van seismische bewegingen. Alleen op die manier kan ruis dusdanig worden verminderd dat het mogelijk is zwaartekrachtgolven te meten. Binnen dit domein staat de ontwikkeling van geavanceerde trillingsisolatiesystemen voor de kern- en hulpoptiek van de Einstein Telescope centraal.

Wie komt in aanmerking voor de R&D-regeling?

De regeling staat open voor individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden (consortia). Consortia kunnen bestaan uit startups en MKB'ers, grote bedrijven en kennisinstellingen. Specifiek wordt er nu gezocht naar partijen die aanvragen indienen voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van geavanceerde trillingsisolatiesystemen voor de kern en hulpoptiek van de Einstein Telescope.

Aanvraagproces en timing

De oproep voor het technologiedomein trillingsdemping loopt tot en met 31 mei 2024. De aanvraag kan ingediend worden via de website en deze wordt beoordeeld door een onafhankelijke begeleidingsgroep. Meer info over de R&D-regeling, het team van business developers en de technologiedomeinen is hier te vinden.

Over de Einstein Telescope

De ondergrondse Einstein Telescope wordt Europa’s meest geavanceerde observatorium voor zwaartekrachtsgolven. Daarmee kunnen onderzoekers zwarte gaten horen botsen en kennis opdoen over het vroege heelal. Nederland, België en Duitsland onderzoeken samen of ze dit observatorium van wereldklasse kunnen huisvesten. De grensregio van deze drie landen is hiervoor een ideale locatie. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven. Waarschijnlijk wordt in 2025/2026 bekend wat de meest geschikte locatie is en waar deze topfaciliteit wordt
gebouwd.

Einstein Telescope for business

De R&D-regeling is onderdeel van het Einstein Telescope valorisatieprogramma voor hightech bedrijven. Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) LIOF voert landelijk de regie, mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nikhef. Met drie servicepunten bij de ROM’s in Brabant (BOM), Zuid-Holland (InnovationQuarter) en Oost-Nederland (Oost NL) wordt landelijk aansluiting gezocht bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan consortia.

Meer weten?