Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

ReMediZ gaat met investering BOM verspilling van medicatie tegen

ReMediZ gaat met investering BOM verspilling van medicatie tegen

In Nederland wordt jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid. Dit is bijna de helft van de totale uitgifte. Eenmaal uitgegeven medicijnen kunnen niet opnieuw worden gedistribueerd, omdat de apotheek de kwaliteit ervan niet kan garanderen. ReMediZ richt zich op het tegengaan van deze verspilling. De BOM investeert in de doorontwikkeling van het bedrijf.

De slimme medicijnkluis van het Brabantse ReMediZ conditioneert de medicijnen - waardoor ze houdbaar blijven - en geeft ze per stuk uit aan de patiënt. De kluis wordt door de ziekenhuisapotheek bij mensen thuis geplaatst. Eventueel overgebleven medicatie kan vervolgens opnieuw worden uitgegeven.

“Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en milieuorganisaties zijn blij met de innovatie van ReMediZ. Niet alleen vlakt deze oplossing de stijging van de zorguitgaven af, ook komen er minder medicijnresten in het milieu terecht”, aldus Hans van Rooij, directeur van ReMediZ.

Pilots

Inmiddels zijn er verschillende pilots gepland in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In deze pilots test ReMediZ samen met ziekenhuisapothekers het gehele uitgifte- en declaratieproces en onderbouwt het bedrijf de businesscase voor zowel apothekers als zorgverzekeraars. ReMediZ focust in de pilots op 32 extreem dure medicijnen. De ambitie is om uiteindelijk de totale verspilling met een derde terugdringen.

Investering

Voor deze pilots, maar ook voor de doorontwikkeling van het systeem is geld nodig. De investering van de BOM stelt het bedrijf in staat om zowel de reeds gecommitteerde pilots te financieren als ook een nieuwe versie van de medicijnkluis te ontwerpen op basis van de lessons learned.

“Door het gehele proces van voorschrijving, logistiek en vergoedingen te veranderen zijn we met ReMediZ in staat om echt wat te doen tegen de steeds maar groeiende post dure medicatie in ziekenhuizen.“, zegt Stephan Hulsbergen van de BOM. “Dit betreft een systeeminnovatie waar naast het ziekenhuis en de zorgverzekeraar ook de patiënt, die tevens premiebetaler is, beter van worden.”

Meer weten?