Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster

Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster

Negen Nederlandse partijen met een vitale rol op het gebied van mobiliteitsinnovatie en -beleid ontwikkelen een meerjarig innovatieprogramma om slimme en groene mobiliteit te versnellen. Juist in deze coronatijd is het van groot belang de handen ineen te slaan en een extra impuls te geven aan de slimme en duurzame groei van de sector. Op donderdag 16 juli heeft de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij daartoe een ambitiedocument ondertekend. Dit ambitiedocument vormt de basis voor de verdere bestuurlijke samenwerking, de inhoudelijke uitwerking van de innovatieopgave en de positionering van de bijpassende onderzoeksfaciliteiten te beginnen op de Automotive Campus in Helmond. 

De automotive- en mobiliteitsindustrie staat voor de grote uitdaging om het hoofd te bieden aan de negatieve economische impact van de coronacrisis en tegelijkertijd ook te werken aan een grote transitie op weg naar een slimmere en groenere mobiliteit.

Verduurzaming en verslimming van mobiliteit

Inzetten op innovatie is topprioriteit om enerzijds de huidige sterke internationale concurrentiepositie van het Nederlandse automotive cluster te behouden èn uit te bouwen en anderzijds om de juiste antwoorden te geven op de maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt volop ingezet op verduurzaming en verslimming van mobiliteit. De partners van het ambitiedocument ‘Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster’ zien hierin het antwoord op de uitdagende transitie naar slimme en groene mobiliteit. 

De partners vertegenwoordigen de zogenoemde 'triple helix', een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven; een bewezen vruchtbare combinatie om in dit geval vanuit de al in Zuidoost-Brabant aanwezige researchfaciliteiten snel, efficiënt en effectief innovaties te ontwikkelen.

Samenwerkende partijen

De andere partijen die het ambitiedocument hebben ondertekend zijn; Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Brainport Development, Automotive Campus, Kadans Holding, TNO, RAI Automotive Industry NL en Technische Universiteit Eindhoven.