Terug naar actueel

Slimmer werken in de maakindustrie moet oplossing bieden voor personeelstekort

28 februari 2023
63fe0d8420aa1

’s-Hertogenbosch, 27 februari 2023 – De hightech sector is een onmisbare schakel om innovatieve oplossingen te creëren voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, duurzaam voedsel produceren en gezond ouder worden. De sector kampt echter met een groot tekort aan technisch personeel. De provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de regionale triple helixorganisaties gaan dit probleem te lijf. Dit doen ze met gerichte projecten om meer slimme technologieën toe te passen in bedrijfsprocessen waar geen personeel voor te vinden is.

Door de arbeidsproductiviteit te verhogen is er minder personeel nodig om hetzelfde of zelfs meer werk te verzetten. Momenteel zit de hightech sector midden in een transitie naar een zogeheten ‘Smart Industry 4.0’, die gekenmerkt wordt door een nieuwe manier van werken door digitalisering en een slimme koppeling tussen mens, machine en product. Brabant dreigt achter te gaan lopen in deze transitie. De provincie heeft namelijk veel kleine mkb’ers binnen de hightech sector, die minder ruimte en slagkracht hebben om hiermee aan de slag te gaan.

Laagdrempelige hulp

De provincie, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, REWIN, Midpoint Brabant en AgriFood Capital gaan samen aan de slag om deze problemen aan te pakken. Digitalisering, robotisering en automatisering moet de arbeidsproductiviteit van werknemers vergroten en zo bedrijven minder afhankelijk maken van personeelstekorten. Bedrijven moeten laagdrempelig kunnen kennismaken met deze technieken en (financiële) hulp krijgen om hiermee aan de slag te gaan. De ‘innovatiecoalitie’ wil dit stimuleren door innovatiecentra en specifieke projecten rondom productietechnologie, zoals Breda Robotics en Slimmer Werken in Midden-Brabant, verder te ontwikkelen en landelijke statuur te geven. Daarnaast gaan specialisten met hun kennis en hulp aan de slag om bedrijven verder te helpen.

De provincie investeert €7,5 miljoen in deze innovatiecoalitie. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Onze maakindustrie is van essentieel belang voor de Brabantse economie én andere sectoren. Het tekort aan personeel is dus een knelpunt voor de hele economie, maar zorgt ook voor vertraging in bijvoorbeeld de energietransitie. Door nu te investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit, geven we een versnelling aan de hele Brabantse economie en verlichten we de druk op de arbeidsmarkt. Twee vliegen in een klap”. Een recent gelanceerd programma om nieuwe productietechnologieën in de voedselverwerkende industrie te stimuleren is het eerste dat vanuit de innovatiecoalitie ondersteund wordt. Onlangs kende het Rijk ook €12,5 miljoen toe voor de Regio Deal Midden-Brabant, waar het project slimmer werken onderdeel van is.

Innovatiecoalities

De provincie Noord-Brabant werkt er hard aan om de innovatiekracht van Brabant te versterken. Dat doet zij door maatschappelijke vraagstukken te identificeren waarbij er in Brabant een goede kennispositie, industriële basis of potentiële oplossing te vinden is die aan de oplossing van dit vraagstuk kan bijdragen. Vervolgens koppelt de provincie kennisinstellingen en innovatieve bedrijven aan elkaar in innovatiecoalities om met steun van de provincie gezamenlijk aan de slag te gaan. Zo wordt de kracht en kennis van vandaag ingezet voor innovatieve oplossingen en goede banen in de toekomst. De komende jaren start de provincie meerdere innovatiecoalities op.

Informatie en persberichten vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/pers.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jeroen Hellebrekers, jhellebrekers@brabant.nl of 06-52794539.

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures