Terug naar actueel

Studie: Brabant is het hart van de High Tech Systems & Materials sector

3 juni 2021
60b8b4a400668

Meer dan 50% van de Nederlandse patenten is afkomstig uit Brabant. Hier werken zo’n 130.000 mensen bij meer dan 15.500 grote en kleine hightech bedrijven. Deze bedrijven lopen in hun deelsectoren wereldwijd voorop. Maar, hoe is dit wonder van Brabant te verklaren?

Het komt vooral door het ecosysteem, dat is opgebouwd rondom een groot aantal hoogwaardige disciplines: de volledige technische leerlijn van MBO - HBO – WO, de vernieuwende samenwerkingsprojecten, innovatieve campussen, experimenteercentra en field labs.

Zo blijkt uit de zojuist verschenen studie ‘High Tech Systems & Materials Sector’ die de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft laten uitvoeren. Het ruim 300 pagina’s dikke onderzoeksverslag geeft een goed en breed beeld van deze sector en de rol daarbinnen van de Brabantse bedrijven, campussen, kennisinstellingen en overheden.

De Brabantse HTSM-sector is actief en sterk ontwikkeld op werkelijk álle relevante technologiebieden die nodig zijn om oplossingen te genereren voor de maatschappelijke opgaven.
Frits Hoeve, senior projectmanager BOM

“Het doel van deze studie is om een gedetailleerd overzicht te geven van de High Tech Systems & Materials sector in Brabant met inbegrip van de sterke punten en kansen van onze regio”, zegt senior projectmanager Frits Hoeve van de BOM. “Anno 2021, kent de wereld een aantal grote uitdagingen. Veranderingen zijn nodig om enerzijds de groeiende wereldbevolking op termijn overal te voeden en een menswaardig bestaan te garanderen en om anderzijds de wereld, deze aarde, bewoonbaar en leefbaar te houden. Ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen die duurzaam, circulair, veilig en precies zijn zal hier aan moeten bijdragen. En daar komt de Brabantse High Tech Systems & Materials sector om de hoek kijken: zij is actief en sterk ontwikkeld op werkelijk álle relevante technologiebieden die nodig zijn om oplossingen te genereren voor de maatschappelijke opgaven.”

Downloads

Deze publicatie van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij geeft een gedetailleerd overzicht van de High Tech Systems & Materials industrie in Brabant, inclusief de sterke punten en de kansen voor de regio.

Meer weten?

Fhoeve bom nl

Frits Hoeve

Programme Manager
Bekijk alle medewerkers

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures