Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Twee miljoen voor Data Value Center Smart Industry

Twee miljoen voor Data Value Center Smart Industry

Ondernemers helpen meer waarde te halen uit data: dat is het doel van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI). Tijdens het nationale Smart Industry Jaarevent gaven de oprichters vandaag met een informatiesessie de aftrap voor het nieuwe DVC-SI. De Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de grondleggers van het initiatief, ondersteunen het Data Value Center de eerste twee jaar met een bedrag van één miljoen Euro. De oprichtende partijen investeren eenzelfde bedrag en brengen hun kennis en kunde in.

Nieuwe diensten en verdienmodellen

In het DVC-SI werken Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Brainport Industries, FME (en haar Smart Industry Hub Zuid partners), Jheronimus Academy of Data Science, Koninklijke Metaalunie, SURFsara en TNO samen om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Met het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde, samenwerkingsverbanden en initiatieven wil het DVC-SI bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van de data-economie. 

Voor de hightech maakindustrie

Het DVC-SI is een Brabants initiatief, maar staat open voor alle bedrijven in het Nederlandse Smart Industry cluster. Het richt zich op de hightech maakindustrie waar veel data worden gegenereerd in het productieproces, onderhoud en logistiek. Deze doelgroep is met 6.000 bedrijven sterk vertegenwoordigd in Brabant. In een later stadium worden ook bedrijven uit andere Brabantse topclusters betrokken die gelinkt zijn aan de hightech maakindustrie. De oprichting van het DVC-SI is in lijn met het Smart Industry streven om op termijn in meer Nederlandse regio’s soortgelijke centra op te zetten.

Advies en ontwikkeling

Gedeputeerde Bert Pauli: "Middelgrote en kleine bedrijven zien vrijwel allemaal mogelijkheden in werken met data. Zij benutten die niet omdat zij onvoldoende kennis, expertise en data van goede kwaliteit bezitten, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 600 bedrijven in Brabant. Het Data Value Center moet uitkomst bieden; ondernemers kunnen hier terecht voor advies over veilig en slim gebruik van data. De Brabantse maakindustrie kan daardoor beter inspelen op de laatste technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om processen te optimaliseren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen."

Voorlichting en workshops

Gerard Blom, namens de BOM coördinator van het initiatief: “Ondernemers kunnen vanaf nu bij het DVC-SI terecht voor voorlichting en workshops over de mogelijkheden van big data, open data en hun eigen data. Maar ook voor een quick scan, advies op maat en experimenten met nieuwe verdienmodellen. Verder kunnen we bedrijven desgewenst in contact brengen met leveranciers, consultants en kennisinstellingen, of ondersteuning bieden bij het vinden van partners voor samenwerkingsprojecten.”

Meer informatie over de diensten van het nieuwe Data Value Center Smart Industry kunt u vanaf 18 maart 2019 vinden op www.smartindustry.nl/datavaluecenter. Het DVC-SI is vanaf diezelfde datum bereikbaar via de partners, of via datavaluecenter@smartindustry.nl. Ook kunt u zich via 06-20969760 of gblom@bom.nl wenden tot Gerard Blom (coördinator).

Partners

Het Data Value Center Smart Industry is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, SURFsara en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer weten?