Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Vacature Directeur bij Braventure

Vacature Directeur bij Braventure

Het doel van Braventure is om startups te versnellen van idee tot en met productmarkt fit. Braventure is een informele netwerkorganisatie waarin de support center medewerkers in dienst zijn bij Braventure en de business developers werken vanuit de verschillende partnerorganisaties voor Braventure. Deze hybride manier van samenwerken is leidend en kenmerkend om het ondernemerschap, de co-creatie, kennisdeling en verbinding optimaal te laten renderen.

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij het ecosysteem voor deze samenwerking versterkt en vanuit eerdere ervaringen hierin meerwaarde kan brengen; die de triple helix tot een succes maakt en verder bouwt aan de bekendheid van Braventure in de regio. De persoon die we zoeken kan hierin regio en sector-overstijgend denken en boven de partijen staan.
Iemand met een bepaalde onafhankelijkheid en een succesvol trackrecord vanuit de start-up wereld. Hij/zij bouwt een eigen toekomst en weet snel de synergie en meerwaarde te creëren

Braventure bruist en is ambitieus: vanuit Tilburg, waar het service support center is gevestigd, komen mensen bij elkaar om nieuwe ideeën tot wasdom te brengen. Vanuit een bepaalde agility, wendbaarheid en flexibiliteit: voor deze club zoeken we een directeur die Braventure leidt naar de volgende fase van organisatieontwikkeling en daarin meebeweegt met wensen en behoeften van zowel partners als ondernemers.

De directeur die Braventure zoekt:

  • brengt kennis voor de doelgroep van Braventure en haar partners, denkt en handelt vanuit zowel de kennisinstellingen als de ontwikkelingsmaatschappijen, hun specifieke vraagstukken en wensen;
  • denkt mee over de strategieontwikkeling en adviseert gevraagd en ongevraagd het algemeen bestuur over keuzes hierin;
    realiseert de gestelde KPI’s en bouwt voort aan de ontwikkeling en positionering van Braventure in de regio;
    beschikt over een uitstekende bestuurlijke sensitiviteit, bindt en verbindt met een bepaalde stevigheid en natuurlijk gezag;
  • denkt breed en kan verschillende perspectieven met elkaar in verband brengen en positioneren in netwerkverbanden; is in staat de verschillende belangen te dienen in een bestuurlijk krachtenveld;
    weet processen en organisatie lean op digitale wijze in te richten en aan te sturen: vertaalt digitale ontwikkelingen naar de context van Braventure;
  • beschikt over een bepaalde flegmatiek om zaken voor elkaar te krijgen: stelt hierin de collectieve ambitie en doelstellingen centraal om Braventure duurzaam tot een succes te maken en uit te bouwen.

Interesse?

Het volledige profiel en de sollicitatieprocedure lees je op: www.braventure.nl.

Braventure is een kleine serviceorganisatie in een complex institutioneel veld. Het is opgericht in april 2018 vanuit zes hogere onderwijsinstellingen en zes ontwikkelmaatschappijen in Noord Brabant. Met Braventure sluiten de verschillende partners in het Brabantse ecosysteem de gelederen en komt er één aanpak voor de Brabantse Startups. De provincie Noord Brabant heeft een subsidie ter beschikking gesteld voor de komende twee jaar om hiervoor een support center in te richten. Tevens heeft zij een nieuw fonds (Brabants Startup Fonds) opgericht van € 10 mio voor het verstrekken van leningen.