Terug naar actueel

‘Veelbelovende ondernemers moeten sneller gerichte ondersteuning krijgen’

14 september 2016
57d8fed882667

Nederlandse ondernemingen met groeipotentie moeten in een veel vroeger stadium van hun ontwikkeling gerichte ondersteuning krijgen, zodat uiteindelijk meer van deze bedrijven doorgroeien tot scale-up. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor kapitaalverstrekking, maar ook voor ondersteuning op het gebied van kennis, talent, markt en faciliteiten. Dat concluderen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en InnovationQuarter naar aanleiding van onderzoek naar snelgroeiende bedrijven in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Brabant en Zuid-Holland zijn samen goed voor 40% van de snelgroeiende bedrijven in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Nederland telt verhoudingsgewijs nog altijd de meeste scale-ups van Europa, maar dit aandeel neemt al jaren af. Hoewel zowel Brabant als Zuid-Holland boven het landelijk gemiddelde scoren, is de neergaande trend ook in deze provincies duidelijk zichtbaar. Om de positie van Nederland als Scale-Up Nation de komende jaren verder te kunnen uitbouwen, moet de ondersteuning van veelbelovende bedrijven dan ook naar een hoger plan worden getild, zo stellen de BOM en InnovationQuarter.

“Scale-ups zorgen bij uitstek voor nieuwe banen en leveren daarmee een grote bijdrage aan de duurzame versterking van Nederland. De opschaling van potentievolle bedrijven is daarom een absolute topprioriteit voor de BOM,” aldus Jan Pelle, algemeen directeur van de BOM. “Dat begint al in de vroegste fase van de bedrijfsontwikkeling en gaat veel verder dan puur het verstrekken van kapitaal.”

“In samenwerking met overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven willen we onze dienstverlening de komende jaren zodanig aanpassen dat meer ondernemers kunnen doorgroeien tot scale-up,” vult Rinke Zonneveld, directeur van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, aan.

Scale-ups zorgen bij uitstek voor nieuwe banen en leveren daarmee een grote bijdrage aan de duurzame versterking van Nederland. De opschaling van potentievolle bedrijven is daarom een absolute topprioriteit voor de BOM.
Jan Pelle, algemeen directeur - BOM

Scale-ups in Brabant en Zuid-Holland

Tussen 2008 en 2014 is het percentage scale-ups in Nederland gehalveerd: van 11% tot 5,4%. Scale-ups zijn volgens de OESO bedrijven die over een periode van drie jaar meer dan 20% omzet- of werknemersgroei per jaar hebben weten te realiseren. De classificatie geldt alleen voor bedrijven die aan het begin van de periode 10 of meer medewerkers hadden en/of een omzet van minstens € 5 miljoen. 

Volgens het onderzoek voldeden in 2014 in Zuid-Holland 648 bedrijven en in Brabant 466 bedrijven aan die criteria. Daarmee zijn beide provincies tezamen goed voor maar liefst 1.114 snelgroeiende bedrijven, oftewel 40% van alle scale-ups in Nederland. Snelgroeiende bedrijven komen in beide provincies het meest voor binnen de groot- en detailhandel, High Tech systemen, Agri & Food en Logistiek. Opvallend in Zuid-Holland is de opkomst van scale-ups binnen High Tech systemen, terwijl snelgroeiende bedrijven in Brabant steeds vaker binnen de ICT actief zijn.

“Het is goed dat we nu weten wie de snelle groeiers zijn; nu is het zaak om verdiepend onderzoek te doen naar de factoren die bij de ontwikkeling tot scale-up een rol kunnen spelen. Daardoor krijgen we meer inzicht in hoe bedrijven kunnen groeien en kunnen we ze, zelfs al in de vroegste fase van bedrijfsontwikkeling, toegang geven tot de kennis, het kapitaal en de faciliteiten die ze nodig hebben. Waar mogelijk zullen de BOM, InnovationQuarter en de andere ROM’s hierin gezamenlijk optrekken,” aldus Pelle en Zonneveld. 

Het onderzoek van ECE is een verdere uitwerking van het Scale-Up Dashboard rapport, dat in november 2015 werd gepubliceerd. De rapporten inclusief infographics zijn online te bekijken via http://bit.ly/2cCCn08 

57d9001c0179b

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures