Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Agrofood in Brabant

Agrofood gaat over alles wat met voedsel te maken heeft; van produceren, bewerken, verwerken, en vermarkten tot en met distribueren. Op weinig plaatsen in de wereld is de hele keten van ‘grond tot mond’ zo compact vertegenwoordigd als op Brabantse bodem.

De agrofood sector in Brabant heeft alle ingrediënten in huis om innovatieve, duurzame voedselsystemen te ontwikkelen en tot ver over de grenzen aan de man te brengen.

Samen met een groot aantal partners werkt de BOM aan initiatieven om de duurzaamheid van de keten te vergroten, economische kansen te verzilveren en werkgelegenheid en export te stimuleren.

Bekijk hier de video

Onze focus

De BOM is actief op het scheidsvlak van agrofood & hightech. Vier aandachtsgebieden staan hierbij centraal:

  • Smart Farming: Indoor farming en precisielandbouw en -veeteelt. Slimme technieken zorgen voor meer opbrengst en minder milieubelasting. Meer weten?
  • Smart Processing: Tegengaan voedselverspilling. Klantgerichte, gepersonaliseerde productie en hergebruik van zijstromen. Meer weten?
  • Eiwittransitie/-verwaarding: Alternatieve eiwitbronnen. Slimme technieken zijn belangrijk bij de productie van vervangers voor dierlijke eiwitten. Meer weten?
  • Dataficatie: Big data uit de gehele voedselketen creëert ruimte voor nieuwe concepten en verdienmodellen. Meer weten?

Onze uitdaging

Ons huidige voedselsysteem staat onder druk. Druk op het milieu, de ruimte, het verdienmodel, de gezondheid van mensen en het welzijn van dieren. Een duurzame, gezonde en hoogwaardige voedselproductie en –voorziening is een van onze grootste uitdagingen.

Brabant is koploper op het gebied van agrofood en hightech. Versnelde inbreng van technologische kennis en toepassingen in de voedselketen draagt bij aan de oplossing van het voedselvraagstuk.

Onze aanpak

Door innovaties en bedrijvigheid op het snijvlak van agrofood en hightech te stimuleren, levert de BOM een bijdrage aan oplossingen voor het voedselvraagstuk en het behoud van de economische toppositie van de agrofood en hightech-sectoren.

Bij de producenten van voedsel gaat het daarbij vooral om het verbeteren van de opbrengst en de kwaliteit. Voor de toeleveranciers en de verwerkende industrie, inclusief de hightech industrie, gaat het om de ontwikkeling van nieuwe business-ideeën, product-markt-combinaties, verdienmodellen en kansen voor de export van kennis en technologie.

Onze troeven

  • Samenwerking met een brede waaier aan agrofood- en hightech bedrijven. Alle schakels in de keten zijn vertegenwoordigd.
  • Een sterke kennisinfrastructuur die relevant is voor innovaties in beide sectoren (o.a. HAS, TU/e, JADS)
  • Een ondernemende overheid en betrokken partnerorganisaties als Agrifood Capital, REWIN, ZLTO, Food Tech Brainport en Grow Campus met netwerken tot ver over de provinciegrenzen. 


Meer weten?

Foto van Chantal Dietvorst - ten Tije

Chantal Dietvorst - ten Tije

Managing Director Ecosystems Development and member MT