Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

CrossRoads Vlaanderen-Nederland

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Laagdrempelige ondersteuning

Het netwerk van kleine en middelgrote ondernemers stopt jammer genoeg nog te vaak aan de landsgrens. Met CrossRoads geven Interreg Vlaanderen-Nederland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, LIOF en InnovationQuarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug door mkb’s en kmo’s te ondersteunen in de zoektocht naar de perfecte partner over de grens en hun gezamenlijke innovaties te subsidiëren.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Maatschappelijke uitdagingen aanpakken

CrossRoads Vlaanderen-Nederland focust op innovaties gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan, met digitalisering als ondersteunend proces:

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

Matchmaking, subsidie en begeleiding

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. De ambitie is om tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen. De eerste oproep wordt na de zomer verwacht.

Het CrossRoads consortium helpt ook bij het vinden van een partner(s) over de grens en zorgt voor begeleiding tijdens en na het innovatieproject. Meer informatie over de subsidie en de regionale contactpersonen vind je op https://interregvlaned.eu/crossroads-vlaanderen-nederland.

Achtergrond

CrossRoads Vlaanderen-Nederland bouwt voort op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads2 en CrossRoads2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door ‘koppeltjes’ van Vlaamse en Nederlandse bedrijven, en werd de Vlaams-Nederlandse grens op het vlak van innovatie dus al deels geslecht. Alleen al in CrossRoads2 (2016-2020), waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten, leidde de totale investering van €7 miljoen aan subsidie tot een economische meerwaarde van naar schatting €16 miljoen per jaar! CrossRoads2 Sustainable Energy leverde een geschatte CO2-reductie van 375.000 ton CO2 voor de periode 2023-2027.