Duurzaam Brabants Erfgoed

Verduurzamen van musea en monumenten
612e066d1ecb2

De BOM en de provincie Noord-Brabant werken samen aan een duurzame toekomst voor Brabants erfgoed. Door een combinatie van restaureren, (door)ontwikkelen en verduurzamen zorgen we ervoor dat onze erfgoed iconen worden behouden en een bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen.

Onderdeel van deze duurzame toekomst is het betaalbaar houden en verduurzamen van de energievoorzieningen. Dat vraagt om veel specialistische kennis, en in de meeste gevallen om een flinke investering. Door samen te werken maken we doorontwikkeling mogelijk en lossen we de financieringsopgave op.

612e072ede6c5

ESCo-concept

Bij de verduurzaming van Brabants erfgoed werken we volgens het ESCo-concept. U hoeft daarbij niet zelf te investeren maar betaalt een vaste, maandelijkse vergoeding aan de dienstverlener. Daarbij streven we ernaar dat deze vergoeding betaald kan worden uit de besparing die wordt gerealiseerd op de energierekening. Kostenneutraal dus.

Zonder zorgen

Eigenaren van onroerend erfgoed dragen zo bij aan de verduurzaming van Brabant en een aangenaam binnenklimaat zonder zelf te investeren, zonder zorgen over het onderhoud van de installatie en met zekerheid over de besparing.

Onzekere exploitatie

We hebben samen dit Esco-concept specifiek voor Brabants erfgoed opgezet, omdat banken vaak terughoudend zijn bij de financiering vanwege de complexiteit van de verduurzaming in combinatie met de onzekerheden over de exploitatie.

Betaalbare lasten

Zo bouwen we samen met eigenaren, ondernemers en overheden aan een gezonde business case, met aandacht voor de toekomstige exploitatie én voor het toekomstbestendig en betaalbaar maken van de energielasten voor de lange termijn.

612e0698ba366

Meer weten?

Kdenhouting bom nl

Koen den Houting

Investment Manager Renewable Energy
Bekijk alle medewerkers

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures