Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Eiwittransitie/-verwaarding

Alternatieve eiwitbronnen: slimme technieken zijn belangrijk bij de productie van vervangers voor dierlijke eiwitten.

Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te voorzien is de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten zoals algen, wieren of insecten, onmisbaar. Een interessante markt is de insectenkweek.

Insectenkweek: kleine sector met grote kansen

In Europa ontwikkelt zich een interessante markt voor insectenkwekers. Niet alleen voor humane voeding, maar vooral voor toepassing in diervoeding.

Ook in Nederland is sprake van een groeiende behoefte aan alternatieve eiwitten. Hierin kan worden voorzien door in eigen land insecten te kweken.

Als slechts één procent van de eiwitbehoefte voor jonge kippen, biggen en vissen wordt ingevuld met insecteneiwitten levert dit een markt op met een waarde van 200-300 miljoen euro en op termijn enkele honderden arbeidsplaatsen.

De insectensector draagt ook bij aan de circulaire economie. Insecten zetten nevenstromen van de landbouw en voedingsmiddelenindustrie om in waardevolle grondstoffen, zoals insecteneiwit.

Sterke uitgangspositie Brabant

Noord-Brabant heeft in Nederland een bijzondere positie. Bijna 50 procent van de insectenkwekers is er gevestigd. Daarnaast beschikt HAS Hogeschool in Den Bosch over een ‘Insectlab’ waar toegepast onderzoek voor bedrijven plaatsvindt.

De BOM heeft samen met ABN Amro onderzocht welke stappen nodig zijn om de huidige koppositie in de insectensector te versterken. Deze acties liggen op het vlak van (gezamenlijk) onderzoek en kennisontwikkeling, het stimuleren van robotica, ICT en andere vormen van automatisering in het productieproces en het bevorderen van ketensamenwerking om nieuwe marktkansen te ontsluiten.

Wil je weten welke kansen er liggen? Lees de marktstudie ‘Insectenkweek: kleine sector, grote kansen’.

Meer weten?