Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Energy Infrastructures and Markets

In de programmalijn Energy Infrastructures en Markets werken bedrijven samen aan uitdagingen en vraagstukken m.b.t. een dynamische laadinfrastructuur voor green & smart mobility.

Uitdagingen

De energietransitie zet de bestaande energievoorziening in Nederland en Europa op zijn kop. Grotere pieken en dalen stellen de energiesector voor de uitdaging om evenwicht te brengen in vraag en aanbod (tijd, plaats en hoeveelheid). Energieopslag wordt in toenemende mate noodzakelijk om periodes te overbruggen wanneer zon en wind minder aanwezig zijn. Elektrische voertuigen kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen. Elektrische voertuigen verbruiken immers niet alleen veel stroom, ze kunnen ook veel stroom opslaan. Met het slim toepassen van het oplaadproces kan het voertuig op momenten dat er een overschot aan (duurzame) energie is meer en sneller (met een hoger vermogen) laden, of stroom teruggeven wanneer er (lokaal) juist behoefte is aan elektriciteit. Smart charging, het slim sturen van het laadproces, is het systeem van sturing, opslag, verbruik en distributie van energie via het elektrische voertuig of auto. Elektrische voertuigen en auto’s kunnen vraag en aanbod van stroom in balans houden. Deze balans is van groot belang. Hiermee voorkomen we grote gebruiks- of productiepieken in de elektriciteitsinfrastructuur en worden onnodige investeringen in het elektriciteitsnet vermeden.

Oplossingen

In de programmalijn Energy Infrastructures en Markets werken bedrijven samen aan onderstaande uitdagingen en vraagstukken:

  • Deelname en acceptatie van burgers vergroten en bevorderen.
  • Prijsopbouw en transparantie voor consument bij smart charging (zelf leveren, coöperatielevering).
  • Koppeling van lokale energieopwekking aan lokale mobiliteitsprojecten (car sharing).
  • Vrije keuze energie en energieleverancier bij laadpalen en laadinfrastructuur faciliteiten.
  • Ontwikkeling format en afspraken toepassen rondom uitwisseling meetdata tussen stakeholders.
  • Smart charging op privaat terrein en voor elk voertuig.
  • Ruimtelijke effecten en impact van laadlocatie en voorkeuren van stakeholders hierin.
  • ‘Metering as a Service’ toepassen op smart charging.

Deze ideeën dienen als inspiratie voor consortia om in concrete projectvoorstellen hun ideeën voor demonstratie en volarisatie verder uit te werken. Daarnaast dienen ze voor de commissie als leidraad voor de beoordeling.  

Meer weten?