Terug naar evenementen

Energietransitie in de praktijk

30 oktober 2018
Den Bosch
5bc44e4810ae5

Naar realisatie van duurzaamheidsambities | Dinsdag 30 oktober | 14:00 - 17:30 uur (inloop v.a. 13.00 uur) | Provinciehuis Noord-Brabant | Den Bosch 
Doelgroep: (Semi)publieke partijen (o.a. woningcorporaties, gemeenten, provincies, rijksoverheden, omgevingsdiensten, scholen, ziekenhuizen, etc.) en deelnemers van ESCoNetwerk

Alle gemeenten hebben duurzaamheidsambities. De visie is veel om binnen een bepaald aantal jaren energieneutraal te zijn. Mede vanwege de voorbeeldfunctie die gemeenten hebben in combinatie met de eigen voorraad, is het van belang om het niet bij ambities te laten. Echt een start maken en ambities naar concrete plannen, projecten en resultaat vertalen is hierbij belangrijk. Welke stappen moeten daar voor worden gezet?

Voor de verduurzaming van vastgoed gelden een aantal randvoorwaarden. Inzicht in de staat en mogelijkheden van het vastgoedportefeuille is daar één van. Daarnaast moet de organisatie er écht klaar voor zijn. Verduurzaming is immers geen louter technisch of financieel vraagstuk; maar hangt uiteindelijk ook om organisatie en communicatie.

Om van ambitieuze woorden naar concrete daden op het gebied van duurzaamheid te gaan organiseert ESCoNetwerk.nl in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), OVVIA, Gemeente Veldhoven, Provincie Noord-Brabant en CMS op 30 oktober 2018 een seminar dat inzicht geeft in de ‘do’s en don’ts’ op weg naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Met een expertpanel en ervaringsdeskundigen gespecialiseerd in thema’s rondom de verduurzaming van (semi)publiek vastgoed, willen we ten eerste ingaan op de theorie en praktijkvoorbeelden die u op weg zullen helpen. Daarna zal er op interactieve wijze concreet kennis en ervaringen uit worden gewisseld omtrent het op slimme wijze organiseren en versnellen van de verduurzamingsslag die u wilt maken.

We  gaan o.a. in op de onderstaande vragen:

  • Hoe zorgt u voor de goede startcondities en voldoende draagvlak voor de verduurzaming binnen de organisatie?
  • Hoe zorgt u er voor dat uw visie, doelstelling en uitvoeringnaadloos op elkaar aansluiten?
  • Hoe zorgt u voor een sterke en financierbaar business case?
  • Welke rol neemt u als publieke organisatie in de verduurzaming van uw gemeente?
  • Als er wordt gekozen voor langjarige samenwerking met een publieke en/of private partijen, hoe zorgt dan voor regie en hoe blijft u flexibel, binnen het kader van langjarige afspraken?
  • Hoe zorgt u juridisch voor stabiliteit in het aangaan van langjarige samenwerkingsverbanden met marktpartijen? En hoe om te gaan met mogelijke risico’s?

Voor het volledige programma en aanmelden, kijk hier.

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures