Terug naar evenementen

Workshop Suiker- en zoutvermindering

18 oktober 2016
Nader te bepalen

Suiker- en zoutvermindering zijn belangrijke en actuele thema’s binnen de voedingsindustrie. Niet alleen de overheid oefent druk uit op producenten om minder suiker en zout te gebruiken. Ook consumenten zelf gaan bewuster om met voeding. Het toepassen van beschikbare alternatieven voor suiker en zout met behoud van smaak en kwaliteit is alleen vaak nog een uitdaging voor bedrijven.

Op 18 oktober a.s. van 13.30 – 16.30 uur organiseren BOM en Rewin een workshop over suiker- en zoutvermindering voor voedselproducenten, toeleveranciers, telers en kennisorganisaties op een inspirerende centrale locatie in Brabant (de exacte locatie vermelden wij in het programma dat u bij aanmelding toegezonden krijgt). 

Onder leiding van Pascal van Delst – inhoudsdeskundige - komen tijdens de workshop de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Wat zijn de trends en ontwikkelingen?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen?
  • Waar liggen business opportunities?
  • Hoe kunnen bedrijven dan samen innoveren? 

Concreet voorbeeld is een cluster van bedrijven dat onder leiding van Dalco B.V. werkt aan het significant verminderen van zout in producten door middel van geselecteerde veredelde kruiden.

Aansluitend vindt een netwerkborrel plaats.

De workshop en netwerkborrel zijn kosteloos en deelname is verzekerd na aanmelding.

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures