Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Je concurrentiepositie in de maakindustrie behouden

Om als bedrijf in de maakindustrie je concurrentiepositie te behouden, moet je anticiperen op technologische ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Denk aan het gebruik van data, 3D printen, robots, flexibel en duurzaam produceren en de innovatiekansen die hierdoor ontstaan.

Innoveren is niet altijd eenvoudig voor de meeste maakbedrijven. Om deze bedrijven wel gelegenheid te bieden om efficiënt in te kunnen spelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen, heeft de BOM samen met partners testfaciliteiten, projecten, ondersteuning en een evenementen programma ontwikkeld om deze bedrijven versneld vooruit te helpen en in contact te komen met collega ondernemers, specialisten en onderwijs- en kennisinstellingen.

Voor wie

Met deze initiatieven ondersteunen we Brabantse (MKB+) bedrijven in de maakindustrie om te komen tot nieuwe businesscases, verdienmodellen en een toekomstbestendige concurrentiepositie door innovatie.

Hoe we je helpen

Er zijn verschillende initiatieven waar je bij aan kunt sluiten of gebruik van kunt maken. Ze zijn er allemaal op gericht om jouw bedrijf te ondersteunen, van inspiratie en informatie tot concrete toepassingen en test- en ontwikkelomgevingen.

‘Fabriek van de Toekomst’

Dit programma is erop gericht maakbedrijven te helpen met gezamenlijke uitdagingen op het gebied van innovatie. Hierbij vormen Smart Industry technologieën de rode draad. In de fieldlabs van Fabriek van de Toekomst op Brainport Industries Campus kun je gebruik maken van kennis, expertise of testruimte binnen deze thema’s


Smart Industry Hub Zuid

Met Smart Industry Hub Zuid willen we de kennis en expertise in de regio zo goed mogelijk ontsluiten via bijeenkomsten en workshops op Smart Industry thema’s. Daarnaast biedt SI Hub Zuid vouchers voor financiële ondersteuning die is in te zetten voor ontwikkeling of testing in samenspel met bijvoorbeeld een fieldlab of expert.

Data Value Center (DVC-SI)

Het doel van het DVC-SI is om jouw onderneming te helpen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data.

Ondersteuning is gericht op het optimaal inzetten van data, voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties.

Wat het je oplevert

Door gebruik te maken van een van de initiatieven verhoog je de snelheid waarmee je nieuwe producten of diensten kan ontwikkelen en vergroten je marktkansen. Daarbij krijg je toegang tot een actief netwerk van bedrijven, specialisten en kennisinstellingen die zich richten op innovatie in de maakindustrie.

Met wie werken we in dit project samen

Brabant-breed werken we samen met belangrijke partners; kennisinstellingen, ontwikkelingsorganisaties, ondernemersorganisaties en overheden.

Alleen al binnen Fabriek van de Toekomst werken 75 bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen en brancheverenigingen nauw samen. Op de website van het innovatie programma kan je terugvinden wie er allemaal al deelnemen.

BIC & BOM

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op!

Data Value Center-Smart Industry en Smart Industry Hub Zuid