Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Klachtenprocedure

De BOM streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer bejegening en informatievoorziening een rol. Ben je, als klant of relatie van de BOM, niet tevreden over de dienstverlening? Dan kun je een klacht indienen via klacht@bom.nl.

Hoe dien je een klacht in?

We vinden het belangrijk dat wij je klacht snel en op een correcte manier kunnen behandelen. Daarom vragen we je bij het indienen van je klacht via klacht@bom.nl om aan te geven op welke punten de dienstverlening volgens jou anders had gemoeten en wat daarin anders kan.

Wat gebeurt er met je klacht?

Na ontvangst van de klacht, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. De klachtencommissie van de BOM, die bestaat uit verschillende medewerkers, neemt je klacht in behandeling. Een inhoudelijke reactie met eventuele vervolgstappen is afhankelijk van de aard van de klacht en volgt uiteraard zo snel mogelijk.