Printed Electronics

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De basis voor het OPZuid is de Europese Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie(RIS3). Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het intensiveren van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

        

In de afgelopen jaren zijn grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van de technologie die het drukken van elektronica op flexibele ondergrond – Printed Electronics (PE) - mogelijk maakt. Op deze manier kan elektronica dunner en buigbaar gemaakt worden, hetgeen resulteert in een grote mate van vormvrijheid, lagere kosten en vaak ook tot nieuwe toepassingsmogelijkheden. Hierdoor zal geprinte elektronica toepassingen vinden in verschillende sectoren, waaronder gezondheid en logistiek. Dit zal leiden tot een wereld die gezonder, veiliger, eenvoudiger en ook slimmer is. 

Om de Printed Electronics sector tot industriële bloei te brengen, is het van belang dat de spelers in de keten meer gaan samenwerken. Doel van dit project is om het innovatief PE ecosysteem in Zuid-Nederland te organiseren. Deze regio heeft, met het Holst Centre als speler met wereldfaam op het gebied van R&D in printed electronics, een voorsprong op de rest van de wereld. Het is nu zaak deze technologische voorsprong te benutten om nieuwe ideeën en producten naar de markt te brengen en ons te positioneren als dominante regio in deze nieuwe industrie. Hiervoor is een groeiplan gemaakt gericht op het organiseren en aanjagen van dit ecosysteem.

In dit project werken een groot aantal ondernemingen, aangevuld met kennisinstellingen en overheden uit de PE supply chain samen. Het project zal een aantal demonstratieprojecten alsook een fieldlab infrastructuur met open innovatie karakter opleveren.  

Meer informatie: http://www.stimulus.nl/opzuid/project/printed-electronics/ 


Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures