Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht

Gemeente Halderberge voorloper in verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeente Halderberge voorloper in verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De gemeente Halderberge is ambitieus als het gaat om het verduurzamen van haar vastgoed, en kwam daarmee voor een mooie uitdaging te staan: een nieuw duurzaam dorpshuis ín de leegstaande kerk in Hoeven. Ondersteund door BOM en partner OVVIA zette ze mooie stappen in de verduurzaming van dit rijksmonument. Een inspirerend voorbeeld voor velen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. We spraken Chantal Akkermans, projectleider bij de gemeente Halderberge, over de duurzaamheidsambities en hordes die ze moest nemen om die te kunnen realiseren.

In de zoektocht naar mogelijkheden voor subsidies of andere vormen van financiële bijdragen voor de verduurzaming van de kerk, kwam Chantal via de Provincie Noord-Brabant (PNB) bij BOM terecht. De situatie werd in beeld gebracht aan de hand van meerdere gesprekken met Jack Wasser, Projectontwikkelaar Energietransitie gebouwde omgeving bij BOM. Ook werd de locatie bezocht om de technische stand van zaken, de installaties, te bekijken.

Verduurzamingsroutekaart

Op basis van deze informatie werd een verduurzamingsroutekaart gemaakt in samenwerking met OVVIA, waarin de mogelijke routes van de huidige situatie naar de gewenste situatie - een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) realiseren - uitgestippeld werden. Uit de roadmap bleek dat de gemeente Halderberge al goed op weg was om de kerk bijna gasloos te maken (A++ label). “Fijn om te zien dat de routekaart bevestigde dat we al ver waren. Toch kwamen er nog nieuwe inzichten die ons net dat ‘plusje’ verder kunnen brengen,” aldus Chantal Akkermans.

De verduurzamingsroutekaart bevestigde dat we al goed op weg waren, maar bracht ook nieuwe inzichten Chantal Akkermans, projectleider gemeente Halderberge

Energy Service Company

Daarnaast is er voor dit specifieke project onderzocht of ontzorging door een Energy Service Company (ESCo) mogelijk was. Het is mogelijk om bij ESCo’s als OVVIA een contract af te sluiten waarin je volledig ontzorgd wordt op het gebied van verduurzaming van je pand voor een periode van 12 tot 15 jaar tegen een vast bedrag. In het pakket zitten bijvoorbeeld levering van de duurzame energie, investering en installatie van alle nieuwe duurzame apparatuur, het onderhoud en de vervanging en reparatiekosten tijdens de hele looptijd van het contract met de ESCo. Zo’n contract wordt ook wel Energie Prestatie Contract genoemd.

Dat paste perfect bij de verduurzamingsplannen van de gemeente Halderberge en het ontzorgende principe klonk als muziek in de oren. Helaas bleek na onderzoek dat het ESCo-principe niet geschikt was bij dit nieuwbouwproject vanwege bedrijfseconomische redenen. “De kans dat het ESCo-principe niet geschikt was voor dit project was natuurlijk aanwezig. Wel hebben we veel van het traject geleerd. We houden het in het achterhoofd voor andere verduurzamingsprojecten, want het is een mooi principe.”

DuMaVa-subsidie

Naast nieuwe inzichten en ervaringen heeft de samenwerking ook nog concreet resultaat opgeleverd. Op advies van BOM heeft Chantal een aanvraag gedaan voor een nieuwe subsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed, de DuMaVa-subsidie. Op 15 januari is bekend geworden dat de DuMaVa-subsidie is toegewezen. “Daar zijn we ontzettend blij mee!” aldus Chantal.

We zijn ontzettend blij dat de DuMaVa-subsidie is toegewezen Chantal Akkermans, projectleider gemeente Halderberge

Pionieren

Mooi aan dit project is de intrinsieke motivatie en ambitie die Chantal Akkermans uitspreekt: “We hadden hele hoge duurzaamheidseisen neergelegd voor het nieuwe ontwerp van het dorpshuis. Het is een grote investering, dus je wilt iets maken wat toekomstbestendig is. Het is maatschappelijk geld, dat wil je op een goede manier investeren.”

Het verduurzamen van een Rijksmonument in combinatie met maatschappelijk vastgoed was nieuw werkterrein voor Chantal en zij ging er dan ook met een open vizier in en liet zich adviseren door experts: “Mooi dat we gebruik konden maken van de deskundigheid van anderen. Jack was een fijne sparringspartner waar we terecht konden met allerlei vragen”.

Als BOM dragen wij graag bij aan innovatieve verduurzamingsprojecten om de energietransitie te versnellen, zeker als het een maatschappelijk doel als dit dient. “Dit duurzame dorpshuis in de leegstaande kerk in Hoeven is een prachtige showcase! De gemeente Halderberge legt hiermee de lat hoog voor haar duurzaamheid ambities door herbestemming van de kerk voor diverse maatschappelijke verenigingen en organisaties,” aldus Jack Wasser van BOM.

Vooraanzicht van de kerk en uitbouw.

Trots

In de zomer van 2025 moet het gaan gebeuren: de opening van het duurzame dorpshuis in de kerk van Hoeven. Het nieuwe dorpshuis wordt dé huiskamer en ontmoetingsplek in het centrum van Hoeven en een plek waar het dagelijks verenigingsleven zich afspeelt. Met vaste gebruikers zoals de bibliotheek, een consultatiebureau, de Kruisvereniging, KBO Ouderenbond en andere verenigingen is het een inclusief dorpshuis geworden voor jong tot oud.

Hoe zo’n A+++ gelabeld dorpshuis in een monumentaal pand er dan uitziet? In de kerk komt een nieuw inbouwpakket (een nieuw gebouw ín het bestaande gebouw). Het gebouw is niet aangesloten op gas. Verder zit er triple glas in, een warmtepomp en wordt er gewerkt met duurzame installaties voor klimaatbeheersing en energiebesparing. Opvallend genoeg worden er geen zonnepanelen ingezet. Dit omdat het aangezicht van een monumentaal pand niet mag veranderen, een van de factoren die dit project tot zo'n grote uitdaging maakte.

Maar zelfs zonder komt de gemeente Halderberge er wel. “Ik ben heel trots op iedereen die gewerkt heeft aan dit project. Op 8 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Halderberge ingestemd met het krediet voor het nieuwe dorpshuis met de gewenste duurzaamheidseisen. We kunnen ons nu eindelijk gaan richten op de realisatie ervan,” vertelt Chantal Akkermans.

Uitdagingen & tips

Voor Chantal en haar collega’s, die geen technische of verduurzamingsachtergrond hebben, was het soms best een uitdaging om voor zo’n complex technisch vraagstuk te staan. “Ik miste soms een stukje Jip en Janneke taal”. Haar tips voor mensen die ook voor een uitdagend verduurzamingsproject aangaan:

  1. Laat je niet afschrikken door het technische jargon
  2. Betrek partijen erbij die er verstand van hebben; haak de juiste mensen aan
  3. Stel vragen; laat het je uitleggen
  4. Laat je informeren of er ook subsidies beschikbaar zijn

OVVIA - OVVIA laat bedrijven, instellingen en overheden zien dat energie besparen, CO2-reductie én kosten besparen hand in hand gaan bij de verduurzaming van vastgoed. OVVIA zorgt voor een gezonde business case, die vastgoedrisico’s wegneemt. Met de ontzorgconcepten helpen ze klanten om hun gebouwen financieel rendabel & comfortabel te verduurzamen.

Samen met expert partners zoals OVVIA maakt BOM het mogelijk om maatschappelijk én bedrijfsvastgoed te verduurzamen. Wil jij ook jouw (maatschappelijk) vastgoed verduurzamen? Neem dan contact op met Jack Wasser.

Meer weten?