Terug naar showcases

GreenFlux: maatschappelijke impact door baanbrekende technische oplossingen voor slimme én groene mobiliteit.

616d4e3b233dc

GreenFlux begon in 2012 met de droom om alle voertuigen zo snel mogelijk te laten rijden op zonne- en windenergie. Dit was gedurfd, want elektrisch rijden was in die tijd niet aantrekkelijk omdat er nog geen laadpaalinfrastructuur was. Anderzijds was het niet rendabel om een laadpaalinfrastructuur aan te leggen omdat er weinig tot geen elektrische auto’s rondreden. Desondanks besloot GreenFlux om de benodigde software en hardware te ontwikkelen voor laadpalen. Vervolgens plaatste en beheerde zij deze laadpalen.

Dit was nog steeds de stand van zaken in 2015, toen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) één van de eerste externe investeerders van GreenFlux werd. Deze investering maakte het mogelijk om als een van de eerste partijen de snelgroeiende EV markt verder te verkennen en te veroveren. In de loop van de tijd werden, samen met de BOM, keuzes gemaakt over de strategie en focus van GreenFlux. Uiteindelijk werd de hardware en het plaatsen en beheren van laadpalen in 2020 verkocht aan Joulz en de focus werd volledig gelegd op de doorontwikkeling van de software. Continue innovatie was essentieel om aan de marktbehoeften te voldoen, zoals Smart Charging en het open platform, waardoor veel partijen makkelijk kunnen aanhaken.

Focus op software

De gekozen focus bleek een succes. Goed doorontwikkelde software kun je als bedrijf ongelimiteerd en internationaal opschalen. Hoe breder je de software uitzet, des te meer omzet je kunt realiseren. Daarom werd een internationaliseringsstrategie ontwikkeld; eerst Europees opschalen en vervolgens wereldwijd. Om deze strategie te bekostigen werd in 2021 beoogd nieuwe kapitaal op te halen. Er bleek echter meer animo te zijn voor een overname door strategische partijen. De mogelijkheden werden verkend en DKV Mobility Services trok aan het langste eind. Op 18 juni 2021 verwierf DKV Mobility Services 100 procent van de aandelen van GreenFlux. Ook de BOM verkocht haar aandelen aan DKV.

DKV is een Duitse multinational die zich bezig houdt met mobiliteitsservice. Zo levert DKV service voor transportbedrijven en leasebedrijven in de vorm van financiële afwerking van tanken, tol en BTW. DKV heeft zich over heel Europa gevestigd; ze hebben er meer dan 250.000 verkooppunten. DKV heeft ook een duidelijke klimaatagenda. Ze wil klimaatneutraal worden en haar klanten helpen om sneller die transitie te maken. De overname van GreenFlux was dan ook een strategische zet. DKV kan door de software van GreenFlux de betalingen van haar klanten voor opladen van voertuigen over het gehele netwerk sneller en efficiënter uitvoeren.

Duurzame toekomst van mobiliteit

“Ik ben erg trots dat we onze mogelijkheden voor elektrische voertuigen in deze mate hebben uitgebreid en zo meer diensten kunnen leveren aan onze klanten in heel Europa", zegt Marco van Kalleveen, CEO van DKV Mobility Services.


Deze dynamische groei laat zien dat elektromobiliteit zich in heel Europa in hoog tempo ontwikkelt. In deze context willen we de transitie naar een duurzamere toekomst van mobiliteit stimuleren.
Marco van Kalleveen, CEO van DKV Mobility Services.

En de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij? Daar zegt Jeroen Willems, die namens de BOM verantwoordelijk is voor de investering, het volgende over: “Wij zijn ontzettend trots dat wij de potentie van GreenFlux en de EV charging markt als een van de eerste institutionele partijen onderkend hebben en dat we de onderneming hebben ondersteund in haar missie om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. De investering heeft bovendien een gezond financieel rendement opgeleverd. Deze opbrengst wordt gebruikt om in nieuwe veelbelovende cleantech ondernemingen te investeren.”

De verkoop aan DKV is een geweldige kans voor versnelde internationale expansie van GreenFlux. De impact die het bedrijf daarmee maakt op het milieu wordt hiermee vele malen groter. De investering van de BOM is daarmee in lijn met wat we willen bereiken: maatschappelijke impact door baanbrekende technische oplossingen voor slimme én groene mobiliteit.

De reikwijdte van Greenflux

616d597470981

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures