Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Smart Farming

Indoor farming en precisielandbouw en -veeteelt. Slimme technieken zorgen voor meer opbrengst en minder milieubelasting

Door ondernemers, experts, consumenten en overheden te verbinden, versterken we het ecosysteem en vergroten we de kans op succesvolle innovaties. De BOM richt zich op dit moment op twee initiatieven.

Interactive urban farming

Met behulp van indoor farming kunnen verse groenten en kruiden van een constante kwaliteit gekweekt worden. Het hele jaar door. De innovatieve productiemethode maakt gecontroleerde variatie in smaak en samenstelling van het product mogelijk.

Met hulp van Food2020 en de BOM werkt een consortium van bedrijven (waaronder PlantLab) en kennisinstellingen samen aan geavanceerde technieken om consumenten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe smaakvarianten.

Proeftuin Precisielandbouw

Van den Borne Aardappelen in Reusel experimenteert al meer dan 10 jaar met precisielandbouw om de opbrengst en de kwaliteit van aardappeloogst te verbeteren.

Precisielandbouw is niets anders dan op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toepassen. Daarvoor maakt Van den Borne Aardappelen gebruik van drones, sensoren op trekkers, big data en slimme camera’s.

Met chirurgische precisie aardappelen kweken dus, waardoor het bedrijf met minder middelen meer en betere aardappelen teelt. Dit is niet alleen goed voor de onderneming, maar ook voor het milieu: besparingen zitten niet alleen in water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen, maar bijvoorbeeld ook in diesel en de bijbehorende milieubelasting.

In samenwerking met ZLTO heeft de BOM Van den Borne Aardappelen geholpen om het businessplan voor een proeftuin uit te werken en bijgedragen aan de marktverkenning en het vinden van financiering.

Van den Borne Aardappelen maakt nu onderdeel uit van de Proeftuin Precisielandbouw Zuid-Nederland waar op twee locaties wordt getest, onderzoek wordt gedaan en demonstraties worden gegeven.

Meer weten?

Foto van Chantal Dietvorst - ten Tije

Chantal Dietvorst - ten Tije

Managing Director Ecosystems Development and member MT