Smart Processing

Tegengaan voedselverspilling. Klantgerichte, gepersonaliseerde productie en hergebruik van zijstromen.
5acf1f12dcdc4
  • Wereldwijd gaat 1/3 van het beschikbare voedsel verloren. In Nederland worden jaarlijks miljoenen tonnen goed voedsel ter waarde van 5 miljard euro, verspild. Een belangrijke oorzaak is de lage waardering voor voedsel.
  • Tegelijkertijd hebben ruim 800 miljoen mensen onvoldoende toegang tot voldoende kwalitatief goed voedsel.
  • Voedselverspilling in Europa is verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit.
  • De wereldwijde doelstelling is om voedselverspilling in 2030 met 50% te reduceren
  • Iedere euro geïnvesteerd in Voedselverspilling levert gemiddeld een rendement op van 14 euro (Champions 12.3 studie)

Op weg naar een circulair voedingssysteem! 

Het terugdringen van voedselverspilling is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een gedeelde verantwoordelijkheid, vraagt om een gezamenlijke inspanning.

Als we er samen in slagen om de voedselverspilling terug te dringen, zorgen we voor een hogere concurrentiekracht voor bedrijven; verkleinen we de ecologische voetafdruk en zorgen we voor meer voedselzekerheid en een hogere waardering voor ons voedsel.

Onze bijdrage aan Smart Processing:

  • De BOM is mede-initiatiefnemer van THREE-SIXTY, het innovatiecentrum voor circulaire economie in Veghel.
  • De BOM ondersteunt Food Waste Xperts: de organisatie die met een netwerk van partners als HAS, WUR en FoodTechPark en in nauwe samenwerking met de Taskforce Circulair Economy in Food agrifood-ondernemers helpt om verspilling te voorkomen en kansen te verzilveren.
  • De BOM investeert in bedrijven als Protix en PeelPioneers met een aansprekend verhaal rondom verspilling.
  • De BOM deelt samen met haar Brabantse partners als inspirerende voorbeelden op Brabantse-agrofood2020.nl.
  • De BOM heeft knelpunten en handvaten in kaart gebracht voor bedrijven die met voedselverspilling aan de slag willen. Deze zijn samengebracht in een infographic.

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures