Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

BOM lanceert Develop to Invest

BOM lanceert Develop to Invest

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) breidt de dienstverlening uit met Develop to Invest. Develop to Invest is gericht op de eerste fase van projectontwikkeling en helpt initiatiefnemers van duurzame energieprojecten hun ambitie of idee om te zetten in een concrete business case. Daarmee sluit het naadloos aan op de huidige activiteiten van de BOM met Energiefonds Brabant (EFB): het helpen realiseren van duurzame energieprojecten met een haalbare business case. De BOM introduceerde Develop to Invest gisteren tijdens het lanceringevenement in Eindhoven. 

Om de gewenste energietransitie te realiseren is kapitaal noodzakelijk, maar dat is niet genoeg. Want beschikbaar kapitaal wacht nu vaak ongebruikt op geschikte projecten. Veel kansrijke initiatieven voor windparken stranden bij goede bedoelingen en energiebesparing komt vaak niet verder dan het uitspreken van de wens. Met Develop to Invest wil de BOM deze stagnatie oplossen. Met EFB levert de BOM al vier jaar met succes een actieve bijdrage aan het realiseren van duurzame energieprojecten. BOM gaat nu met Develop to Invest een stap verder. De aanpak is gebaseerd op partnership: samen met partners een projectkans richting realisatie brengen. Develop to Invest draagt in dat partnership bij met professionele projectontwikkelingscapaciteit en houdt vanaf de vroege fase rekening met financierbaarheid aan het einde van het ontwikkelingstraject. Ook kan EFB al gedurende de ontwikkelingsfase kapitaal bijdragen, zodat beide activiteiten naadloos in elkaar overgaan. Develop to Invest is specifiek gericht op twee groepen: op burgerinitiatieven voor wind en grootschalige solar en op energiebesparing in vastgoed en industrie. 

Bij wind- en grootschalige solar-projecten is het van belang dat er lokaal draagvlak is en de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden. Om dat te bereiken streven de provincie en gemeentes ernaar dat projecten (mede) met behulp van lokale initiatieven worden ontwikkeld. Develop to Invest helpt deze initiatieven met professionele expertise op alle noodzakelijke aspecten in het ontwikkelingstraject, zoals vergunningen, omgevingsstudies, MER en SDE-aanvraag, maar ook de juridische en contractuele structuur van het project. Een van de uitganspunten is dat het potentieel rendement van het project lokaal wordt gerealiseerd en zo mogelijk wordt benut om nieuwe projecten in de directe omgeving te realiseren. 

Energiebesparingsprojecten zijn in potentie financieel zeer rendabel, maar deze potentie blijft vaak onbenut. Een belangrijke reden is dat het pad van besparingsambitie naar realisatie zeer complex is. Voor eigenaren is energiebesparing niet de core-business, waardoor tijd, kennis en aandacht vaak onvoldoende is om tot een optimale benutting van de besparingskansen te komen. Develop to Invest biedt onafhankelijke procesbegeleiding, waarin het besparingspotentieel in kaart wordt gebracht en de optimale invulling wordt geselecteerd. Dit is geen vrijblijvend advies: van de eigenaar verwachten wij dat de ambitie vooraf wordt uitgesproken en het commitment dat besparingen die kostenneutraal of positief uitpakken, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Om die laatste stap te ondersteunen zoekt Develop to Invest de directe aansluiting met het kapitaal van onder meer EFB. 

“Zowel beleidsmakers als andere investeerders toonden grote belangstelling voor Develop to Invest”, zegt Joris van der Geest, fondsmanager van het Energiefonds Brabant. “Investeerders met kapitaal zien een tekort aan goed uitgewerkte en financierbare initiatieven, terwijl tegelijkertijd het onuitgewerkt potentieel enorm is. Met Develop to Invest slaan wij de brug tussen enerzijds lokale initiatieven en vastgoedeigenaren, en anderzijds het beschikbare kapitaal, dat wij met behulp van EFB en onze financieringspartners dan ook direct kunnen inzetten om de ontwikkelde projecten te realiseren. 

Meer weten?