Terug naar actueel

Een kijkje achter de schermen van de COL

4 juni 2020
5ed8ceed0cfc1

Ruim 200 aanvragen, voor een totaal bedrag van meer dan 80 miljoen euro, dat is wat BOM afgelopen weken te verwerken kreeg rond de Corona-OverbruggingsLening (COL). Geen wonder dus dat zo’n beetje de halve organisatie betrokken was bij de afhandeling ervan. Naast de eigen analisten, business development managees en investment managers werd er ook een beroep gedaan op externe krachten. “Vervolgens wordt iedere aanvraag zorgvuldig gewogen in een soort COL-commissie ”, zegt Marc Jansen, manager Brabant Ventures bij de BOM. In totaal zijn zo’n 25 mensen bij de uitvoering van deze regeling betrokken, dit terwijl de reguliere activiteiten gewoon door gaan.

Overbruggingsleningen

De COL is een noodkrediet voor start-ups, scale ups, innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. De regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en TechLeap.nl. De ROM’s (waaronder dus de BOM) verstrekken op basis van die afspraken overbruggingsleningen tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen.

De aanvragen laten een enorme diversiteit zien, zegt Jansen. “Niet alleen als je kijkt naar de sectoren die geraakt zijn door de crisis, maar ook wat betreft het soort onderneming en de specifieke financiële situatie van het bedrijf in kwestie, zien we grote verschillen. En allemaal proberen we ze zo snel mogelijk van dienst te zijn, want als we één ding goed snappen is dat de nood her en der groot is op dit moment.”

Niet alle verzoeken kunnen direct beoordeeld worden; vaak leidt een aanvraag tot additioneel onderzoek. Jansen: “Vooral de aangeleverde cijfers vragen vaak om aanvulling. In dat geval zoeken we contact bij de aanvrager en in sommige gevallen - na overleg met de ondernemer zelf - ook bij een potentiële investeerder. Het gaat om een overbruggingsregeling dus er moet wel redelijk comfort zijn dat er zicht is op de mogelijkheid om de lening af te lossen: dus zicht op een vervolgronde van een investeerder of op zijn minst zicht op een status van break-even.” Omdat de regeling vooral bedoeld is voor start- en scale-ups (maar ook innovatieve mkb’ers kunnen meedoen), is het vaak lastig aan te tonen dat de omzet terugliep, want er is sowieso weinig omzet. “Dus we proberen te kijken hoezeer ze in hun ontwikkeling geraakt of vertraagd zijn. Dat is allesbepalend voor hun bestaan.”

Dubbel probleem

SiteLucent is een van de bedrijven die precies om die reden bij de BOM aanklopten. De twee jaar oude startup uit Eindhoven liep bij het begin van de coronacrisis tegen een dubbel probleem aan. Hun nieuwe product, een tool waarmee ook kleinere bedrijven inzicht krijgen in hoe hun producten in de verschillende webshops presteren, werd juist op het moment gelanceerd dat de coronamaatregelen in volle hevigheid voelbaar werden. Daarnaast gingen, eveneens als gevolg van de crisis, nogal wat bestaande en potentiële klanten op de rem staan. “Een heel bijzondere situatie”, noemt CCO André Willems het. “Maar ook een heel vervelende. Want wat kun je doen als de kwaliteit en marktfit van je product bewezen zijn, er volop klanten zijn die contracten willen sluiten, maar dat je door dit soort omstandigheden toch ineens een probleem met je cashflow krijgt?”

Ons doel is en blijft kansrijke Brabantse ondernemingen te ondersteunen. Dat houdt niet op als de wetenschap een antwoord op COVID-19 heeft gevonden.
Marc Jansen - Manager BOM Brabant Ventures

Het antwoord op die vraag was: tijd winnen. “Dat lukt ons nu dankzij de COL. We hebben begin dit jaar ons team uitgebreid om onder meer een groter aantal klanten te kunnen bedienen en de software te kunnen doorontwikkelen. Daarmee kunnen we nu gelukkig verder. Onze in maart gelanceerde tool moet gevalideerd en vervolgens verder verbeterd worden.” In de tussentijd gaat de business voor SiteLucent wel gewoon door, zegt Willems. “Onze doelgroep, online retailers die hun producten via webshops verkopen, is niet segment-specifiek. Dat wil zeggen dat het voor sommige branches - denk aan de leveranciers van webcams, monitors of handgel - toptijden zijn. Dat is ook voor ons positief. Maar er zijn helaas ook genoeg ondernemers aan de andere kant van het spectrum. Daar hoeven we even niets van te verwachten. De COL biedt ons dan een brug naar betere tijden.”

Ook Mentech, dat een systeem ontwikkelt voor het meten van real-time stress en emoties bij kwetsbare mensen, meldde zich bij de BOM. De coronacrisis zorgde ervoor dat de noodzakelijke validaties in de verzorgingshuizen op een laag pitje moesten worden gezet, waardoor de milestones die Mentech met de financiers had afgesproken in het gedrang kwamen. “En iedere startup weet dat je die milestones moet halen om vervolgfinanciering te verkrijgen”, zegt CEO en oprichter Erwin Meinders. “De verwachte drie tot zes maanden vertraging kunnen we met dit overbruggingskrediet opvangen.”

Amber, aanbieder van elektrische deelauto’s, deed eveneens een beroep op de COL. “Met de Corona-OverbruggingsLening kunnen we het geld dat we eerder dit jaar hebben ontvangen, gebruiken waarvoor het is bedoeld”, zegt CEO Hans de Penning. “En dat is om te groeien. Onze ambities zijn er door de coronacrisis zeker niet minder op geworden!”

Verder kijken

Marc Jansen heeft namens de BOM bijna dagelijks contact met collega’s van regionale ontwikkelingsmaatschappijen elders in het land. “Daaruit blijkt dat we allemaal zo onze bijzonderheden hebben, maar dat de behoefte overal groot is. Noord- en Zuid-Holland hebben de meeste aanvragen, dat kom vooral door het grote aantal start- en scale-ups in die regio’s. Brabant komt daar direct achter.”

Het COL-portaal is nog open, aanvragen kunnen nog steeds bij de BOM ingediend worden. “Het ministerie van EZK heeft gelukkig besloten de totaalbedragen te verhogen”, legt Jansen uit. “Mijn persoonlijke hoop is dat er uiteindelijk nog meer geld beschikbaar komt. Ook na deze ronde is dat nog steeds hard nodig, vooral voor bedrijven in hun vroege fase. Het zou dan ook goed zijn als de Seed Capital regeling, vroeger bekend als Technostarters, verder uitgebreid kan worden. Nu gaat het subsidieplafond al van 22 naar 32 miljoen, maar dat zou best nog wat hoger mogen.”

Hoewel alle energie nu gaat zitten in de Corona-OverbruggingsLening, kijkt Jansen ook al weer verder. “Ons doel is en blijft kansrijke Brabantse ondernemingen te ondersteunen. Dat houdt niet op als de wetenschap een antwoord op COVID-19 heeft gevonden. Zeker niet omdat er nog een aardige crisis zit aan te komen. We leven in een internationale, open economie, Nederland en Brabant gaan daar nog veel meer last van krijgen. Het is, voor zover we dat nu kunnen inschatten, wel sector-afhankelijk, maar iedereen gaat het voelen. Juist daarom is het ook zo belangrijk dat de hele startup-wereld door kan blijven gaan! Nieuwe werkgelegenheid en innovatie komen grotendeels daar vandaan.”

COL aanvragen?

Meer informatie over de Corona-OverbruggingsLening (COL) is te vinden op de site van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
Lees verder

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures