Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht

Pivot Park: ‘Hotspot voor farmaceutische innovatie’

Pivot Park: ‘Hotspot voor farmaceutische innovatie’

Pivot Park kent sinds de opening door Koning Willem Alexander in december 2012 al meerdere  succesverhalen. Zo was er de miljoenenovername van BioNovion door het Amerikaanse Aduro Biotech; Haalde AcertaPharma de internationale media met een door hen ontwikkeld medicijn voor de behandeling van leukemie dat nu naar de markt wordt gebracht door AstraZeneca en oogste Innatoss lof met diagnostische testen voor Q-koorts en de ziekte van Lyme. 

Historie

Het terrein in Oss waar we tegenwoordig het Pivot Park vinden, wordt gekenmerkt door een lange geschiedenis in de farmacie. In 1924 werd er Organon opgericht, dat in 2007 werd overgenomen door Schering-Plough en vervolgens fuseerde met MSD. Veel van de kennis en expertise die door de jaren heen was opgebouwd, dreigde verloren te gaan toen MSD in 2011 besloot de faciliteiten voor het vroege onderzoek te sluiten. 

Een groot publiekprivaat samenwerkingsverband bracht redding. MSD, provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, de ministeries van EZ en VWS en de BOM kwamen samen met het initiatief voor een op te richten Life Sciences bedrijvenpark wat resulteerde in Pivot Park. Zo bleef niet alleen expertise behouden maar werd ook bijgedragen aan werkgelegenheid in Oss met alle impact van dien.

Open innovatie 

Anno 2019 zijn op het Pivot Park ruim 50 bedrijven gevestigd en werken meer dan 550 werknemers aan geneesmiddelenontdekking en - ontwikkeling. Een groot deel van deze bedrijven is opgericht door oud-Organon en MSD onderzoekers die nu aan de weg timmeren als ondernemer. De BOM begeleidde de nieuwbakken ondernemers bij het opstellen van hun businessplan en –case en investeerde in een aanzienlijk deel van de start ups. En nog altijd is de BOM nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het Pivot Park.

Open innovatie lijkt het sleutelwoord voor het succes van het Pivot Park. De al aanwezige lab- en kantoorruimte geeft bedrijven de kans om direct te starten. Toegang tot de unieke, hoogwaardige R&D faciliteiten en kennisuitwisseling met de community van andere bedrijven uit alle fasen van ‘drug development’ maken van de campus een farmaceutische hotspot. 

Rol van de BOM

  • De BOM investeert in verscheidene bedrijven die op het Pivot Park gevestigd zijn.
  • De BOM betrekt bedrijven van het Pivot Park bij projecten in de Life Sciences en Medtech.
  • De BOM laat ook buitenlandse bedrijven de meerwaarde van de campus zien. 

Impact

‘Pivot' betekent in het Engels spil of draaipunt, iets of iemand waar alles omheen draait. Dat is exact de functie die het Pivot Park voor bedrijven wil vervullen, vanuit de spilfunctie bedrijven faciliteren om hun werk te kunnen doen.