Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Corona-update - maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips

Corona-update - maatregelen, aanvullende dienstverlening en praktische tips

Het ene moment run je een bloeiend bedrijf. Het andere moment kamp je met onvoorziene tegenslagen. Ook voor ondernemers is de coronacrisis ongekend en buitenproportioneel. Hoe herstel je de liquiditeit van je bedrijf? Hoe houd je je business model gezond? Het komt nu aan op aanpassingsvermogen. Als BOM denken we graag mee.

#3 Wendbaar in onzekere tijden: Fujifilm
#2 Wendbaar in onzekere tijden: Amber
#1 Wendbaar in onzekere tijden: Gastronomixs

De BOM blijft voor zover mogelijk de diensten verlenen die je van ons bent gewend. Op een aantal punten zijn er aanpassingen of aanvullingen.

Het kantoor van de BOM is volledig gesloten tot in ieder geval 31 mei. Je kunt ons bereiken via de telefoon en e-mail. Ben je uitgenodigd voor een digitaal contact met de BOM? Om je op weg te helpen met het gebruik van Microsoft Teams hebben we een paar algemene tips.

Highlights

Hieronder een beknopt overzicht van maatregelen die de BOM per direct - samen met haar partners - heeft genomen. Daarnaast kunnen ondernemers met corona-gerelateerde hulpvragen of innovatieve oplossingen., zich melden bij Ria Hein of Monique Dullens. Met ons netwerk en onze faciliteiten proberen we vraag en aanbod bij elkaar te brengen:

Een en ander vindt plaats in nauw overleg met de Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat,Techleap, InvestNL, NFIA, RvO, de regionale en lokale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland en Brabant en andere partners.

20-5-2021 - COL-aanvraagportal gesloten

Na ruim 1 jaar looptijd is de COL aanvraagportal gesloten. Je kunt dus geen aanvraag meer indienen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

Corona-OverbrugginsLening (COL)

Nieuws van onze portfoliobedrijven

Handige websites

Drie keer per week brengt de de Provincie Noord-Brabant, met medewerking van leden en partners van PACT Brabant en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen met een update over de economische gevolgen van de coronacrisis voor Brabant. 

Regelingen voor ondernemers

Wegwijzers voor ondernemers

Wegwijzers voor internationals

Internationaal zaken doen

Meer informatie

  5-5-2021 - Dien je COL-aanvraag uiterlijk 16 mei in

  De COL-regeling loopt ruim een jaar en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen is nagenoeg uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is uiterlijk 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL of herbeoordeling aan te vragen.

  1-4-2021 - Laatste aanvraagmogelijkheid COL

  De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen is bijna uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is 16 mei 2021. 

  5-2-2021 - Budget en beoordeling COL

  De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen raakt uitgeput. We roepen ondernemers die gebruik willen maken van de COL op hun aanvraag vóór 15 maart in te dienen.

  4-1-2021 - Corona-OverbruggingsLening verlengd, aanvragen vanaf vandaag mogelijk

  De verlenging van de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers is inmiddels een feit. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen via de portal.

  27-11-2020 - Update over Corona-OverbruggingsLening

  De verlenging van de COL en andere crisismaatregelen ligt momenteel voor in Brussel voor staatssteunnotificatie. Zodra het akkoord van de Europese Commissie ontvangen is, zal de aanvraagportal voor de COL worden heropend.

  27-10-2020 - Verlenging Corona-OverbruggingsLening

  Op 27 oktober presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket. Over de COL is het volgende gecommuniceerd in de Kamerbrief: ‘Er zijn twee rondes Corona overbruggingsleningen via de ROM’s gedaan. Hiervoor is eerder € 300 miljoen beschikbaar gekomen. Bij het sluiten van de oorspronkelijke termijn is nog € 50 miljoen onbenut en is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden’. Link naar Kamerbrief.

  De ROM’s zijn momenteel met EZ in gesprek over de voorwaarden.
  Zodra meer hierover bekend is zullen we dit breed communiceren.

  1-10-2020 - COL per 1 oktober gesloten voor aanvragen

  • Het COL-loket is vanaf 1 oktober gesloten voor aanvragen. Ondernemers die voor 1 oktober een aanvraag hebben ingediend, ontvangen uiterlijk eind oktober bericht of hun aanvraag wordt toegekend.

  11-8-2020 - Meer dan 600 startups en scale-ups krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

  • In Brabant deden 232 bedrijven een aanvraag voor een Corona-OverbruggingsLening. In totaal werd voor bijna € 86 miljoen aangevraagd met een gemiddelde van € 301 K. Bijna 42% procent van de aanvragen is goedgekeurd. Het gaat hierbij dan om een bedrag van ruim € 28 miljoen. Zo’n 22 % van de goedgekeurde aanvragen was afkomstig van portfoliobedrijven. Zo blijkt uit het COL Impact Report van Techleap.nl.

  11-6-2020 - Landelijke lancering Corona International Rebuild Program

  • Om een alternatief te bieden voor het snijden in kosten en het wachten op een aantrekkende markt heeft BOM i.s.m. Trade & Innovate NL & partners het Corona International Rebuild Program ontwikkeld. Dit landelijke programma helpt jou nieuwe kansen te ontdekken voor het verhogen of terugwinnen van omzet in een buitenlandse markt.

  2-6-2020 - Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend; additionele €200 miljoen beschikbaar gesteld

  • Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen is bekeken hoe de voorwaarden aangepast kunnen worden. Vandaag is er formeel akkoord gekomen vanuit Brussel op de vormgeving van de COL 2.0.

  29-5-2020 - Uitbreiding van €50 naar €200 miljoen voor tweede tranche COL

  28-5-2020 - Ruim 1.500 bedrijven vragen voor €540 miljoen aan Corona-OverbruggingsLening (COL) aan

  • Vanaf 29 april hebben 1.507 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een aanvraag gedaan voor een COL. Deze bedrijven vragen in totaal € 540 miljoen aan. Inmiddels zijn 311 aanvragen goedgekeurd voor ruim €100 miljoen. Circa 50% van de aanvragen is nog in behandeling.
  • In Brabant werden 198 aanvragen gedaan voor een gemiddeld bedrag van 399.000 euro. In totaal werd in Brabant voor 79 miljoen euro aan leningen aangevraagd.

  20-5-2020 - Kabinet stelt 150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening

  • Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd €100 miljoen toegekend en dat bedrag wordt nu aangevuld met 150 miljoen. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de grote financieringsbehoefte bij deze bedrijven.

  13-5-2020 -Teller overbruggingsfinanciering voor innovatieve bedrijven staat op 630 miljoen

  • Twee weken na de openstelling van de Corona-OverbruggingsLening (COL) en het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) hebben bijna 1.300 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend. De bedrijven vragen in totaal €630 miljoen aan via een van beide faciliteiten. In Brabant werden 166 aanvragen gedaan voor een gemiddeld bedrag van 387.000 euro. In totaal werd in Brabant voor 64 miljoen euro aan leningen aangevraag
  • Het Corona Rebuild Program (CRP) krijgt na een pilot van 5 edities een vervolg. Het programma wordt landelijk gecontinueerd, waarbij het accent komt te liggen op het aanpassen van bestaande businessmodellen aan de veranderende markt. ​
  • Ontwikkeling Corona International Program (lancering juni 2020) in samenspraak met Trade & Innovate NL (TINL) netwerk.​

   6-5-2020 - Ruim €500 miljoen aangevraagd voor overbruggingsfinanciering innovatieve bedrijven

   • Sinds de openstelling op 29 april hebben ruim duizend startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS).
   • Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van bijna 12.000 fte. De bedrijven vragen in totaal meer dan €500 miljoen aan via een van beide faciliteiten.
   • In Brabant werden 131 aanvragen gedaan voor een gemiddeld bedrag van 412.000 euro. In totaal werd in Brabant voor 54 miljoen euro aan leningen aangevraagd.

   29-4-2020 - Corona-OverbruggingsLening (COL) open voor aanvragen; aanvullend €100 miljoen voor TOPPS

    25-4-2020 - Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers bekend; aanvragen mogelijk vanaf 29 april

     • Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

     17-4-2020 – Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers beschikbaar vanaf eind april

     • Vorige week maakte het kabinet bekend dat ze in eerste instantie €100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze Corona-OverbruggingsLening (COL) verstrekken. Naar verwachting wordt de regeling eind april gelanceerd.

     14-4-2020 – Ondernemen in crisistijd; Brabantse economie in spotlights bij BNR

     7-4-2020 – €100 miljoen voor overbruggingsfinanciering voor startups via regionale ontwikkelingsmaatschappijen

     3-4-2020 – Sale-lease-back voor duurzame ondernemers

     • Sale-en-lease-back regeling in samenwerking met Greenspread biedt duurzame ondernemers die worden getroffen door de gevolgen van het Coronavirus per direct een financiële oplossing.
     • Corona Rebuild Program (CRP) start 8 april (landelijk) met 23 deelnemers.
     • Met diverse ondernemingen en consortia zijn afspraken gemaakt over uitstel rente en aflossingen.
     • Met EZK, InvestNL en collega ROMs hebben we een fonds in voorbereiding voor overbruggingsfinancieringen. Lancering op korte termijn te verwachten.

     31-3-2020 – Corona Impact Scan gelanceerd

     Vandaag is de Corona Impact Scan (CIS) opgeleverd.  Deze online assessment geeft je direct inzicht in de burnrate en runway van jouw bedrijf.

     27-3-2020 – Corona Rebuild Program ‘live’ – Programma helpt ondernemers door coronacrisis

     De helft van de startups in Nederland is al omzet verloren door de coronacrisis. Het Corona Rebuild Program geeft ondernemers in 30 dagen zicht op de maatregelen die hun de coronacrisis laten overleven. Op 1 april starten de eerste deelnemers. Mocht je interesse hebben, maakt dit dan kenbaar aan je investment manager bij de BOM.

     23-3-2020 - Hoe overleeft jouw start-up de coronacrisis?

     Als je een start-up aanstuurt en getroffen wordt door de coronacrisis moet je jezelf afvragen: 'wat is mijn plan B?'

     De BOM lanceert binnen enkele dagen een online impact assessment om jou inzicht te geven in wat de impact van de coronacrisis is op de burnrate en runway van jouw bedrijf. Daarnaast lanceert de BOM op 1 april een speciaal 30-dagen Rebuild Program voor bedrijven die door de coronacrisis in de financiële problemen komen. Het programma geeft je inzicht in wat minimaal nodig is om jouw startup in leven te houden en van welke resources en activiteiten je afscheid moet nemen. Het programma dwingt je om tot actie over te gaan en je businessmodel opnieuw op te stellen.

     22-3-2020 - Hoe herstel je de liquiditeit van je bedrijf?

     Een crisis als corona heeft een groot en negatief effect op de kasstromen. Hoe herstel je als onderneming je liquiditeit?

     De medewerkers van de BOM hebben de afgelopen dagen persoonlijk contact gezocht met portfoliobedrijven. Tijdens deze (doorlopende) gesprekken zijn problemen en behoefte op de de korte en lange termijn geïnventariseerd. Ook is gesproken over de mogelijkheid tot uitstel van aflossing- en rentebetaling. Waar relevant is overleg geweest met co-investeerders.

     Sale-en-lease-back energiebesparende systemen

     Voor bedrijven die zonnepanelen of andere energiebesparende systemen (zoals warmte- /koudeopslag) in eigendom hebben en op zoek zijn naar liquiditeit, onderzoekt BOM Renewable Energy (Energiefonds Brabant) of we via een aantal samenwerkingen een sale-en-lease-back transactie kunnen uitvoeren voor direct en snelle liquiditeit.

     Meer weten?

     Mocht je vragen hebben of onverhoopt nog niet gebeld zijn, neem dan contact op met je investment manager/relatiemanager bij de BOM.

     15-3-2020 - BOM alleen digitaal bereikbaar of via telefoon

     Ivm het coronavirus heeft het kabinet heeft besloten tot drastische maatregelen. De korte termijneffecten, zoals vraaguitval, toeleveringsproblemen en niet inzetbare medewerkers zijn bekend. Wat de gevolgen zijn op lange termijn is helaas onbekend. Als BOM doen we wat mogelijk is. Nu, maar ook straks.

     Contact met de BOM

     Alle medewerkers van de BOM werken tot nader order integraal thuis. Via digitale kanalen, zoals tele- of videoconferencing onderhouden we nauw contact met onze portfoliobedrijven en relaties over de te nemen maatregelen.

     Bijeenkomsten en evenementen

     Ook voor bezoekers is het pand niet meer toegankelijk. Alle vergaderingen, sollicitatiegesprekken en bijeenkomsten op het kantoor van de BOM worden uitgesteld. 

     Suggesties of vragen?