Ga naar content
Contact

Hoe financier ik mijn start-up in de lifesciences & health?

Je hebt een ambitieus idee of misschien zelfs product of dienst om de wereld een stukje gezonder te maken, maar hoe realiseer je deze plannen? Financiering is niet de enige, maar wel een zeer cruciale factor. Afhankelijk van de levensfase van je life sciences & health start-up zijn er in Brabant diverse financieringsmogelijkheden. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Idee-fase

Je hebt een idee, maar bevind je nog volop in de proof of concept-fase. 

OPZuid

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Life sciences & health is één van de focusgebieden. 

 • Investeringsdoel:
 • Range:
 • Aanvragen: OPZuid

  Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

  De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst. 

  • Investeringsdoel: kennisvouchers en haalbaarheidsonderzoeken
  • Range:
  • Aanvragen: MIT

   Start-up fase

   Brabant Startup Fonds (BSA)

   Het Brabant Startup Fonds maakt toegang tot financiering in de vroegste fase van de financieringsketen. Ondernemers kunnen hier terecht voor de financiering van proof-of-concept- en pre-seed. Aanvragen voor dit fonds lopen onder meer via de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

   Scale-up fase